Mağfiret yağmuru


Ey DOST,
Ben sanırdım âlem içre bana yâr kalmadı,
Ben beni terk eyledim, bildim ki ağyâr kalmadı.

gulserbeti

İftar sofralarınızda hazmı kolaylaştıracak gülden bir şerbeti (208.mestmp3 Hicaz müşterek taksim) uzatarak başlayalım söze. Gıdasıyla lezzet bulduğumuz her nimetin, siz güzelim canlarda miracını yaşadığını da idrak edelim inşaallah… Acz ve sûkut ile çalmalıydık kapıyı, adını anmak için bozduk sûkutu lakin aczimiz bâkîdir erenler.

Vaktiyle dedemizden dinlemiştik (zannımızca Şeyh Sadi-i Şirazi’den naklen): Hz. Lût aleyhisselam’ın zevcesi, kötülere taraftar olduğu ve onların helâkine acıdığı için hânedân-ı nübüvvete mensûbiyyet şerefi zâyi oldu. Ashab-ı Kehf’in köpeği ise birkaç gün iyilerin izini takip ettiği için adam sırasına geçti, iyiler arasında zikredildi…

Nasıl ki güneşin ışığı ve ısısı bulutun arkasına girmekle azalır ama bitmezse, Hak Dostlarının tesiri de bizim nefis bulutlarının perdelerin arkasından süzüldüğü halde hâla ısıtır ve müşterilerini nura garkeyler, buncacık bir nasib dahi iyiler arasında sayılmaklığımıza vesile ola ya Huu… Hem Allah bütün kullarına dosttur. Kul bu dostluğun farkına vardığında velîyullah’tan olur imiş, şu geçip gittiğimiz mağfiret günleri hatrına uyandır bizi ya Huu!

Lugat manası olarak, yaz aylarının sonunda ve güz mevsiminin başında yağan ve yerdeki tozları temizliyen yağmura “RAMAZAN” derler. Bu yağmur, nasıl yeryüzünü yıkayıp tozlardan temizliyorsa, bu ay ile de canların günahları öylece temizlenir. Gerçi rahmet her daim yağar da yağar. Toprağa da yağar, asfalta da. Rahmete bağrını açanlar nefislerini asfalt suretinden çıkarmadıkları sürece hakkıyla rahmetten bereket tahsil edemezler. Rahmet yağmurları câna değmeksizin üzerlerinden akar gider. Bereket tahsili için önce gönül aynasını ziftlerden temizlemek, o gönlü kendinde hakikat çiçeğinin açacağı bir bahçe hâline getirmek gerek! Asfaltta çiçek açmaz. Açabilmesi için asfaltın yağmura değil, fırtına ve sele ihtiyacı var; yani celal perdesinden tecellilere…

Üfürmek ile yalınlanır mı ocak,
yönün Hakk’a dönmeden ihsanı arzularsın
Dağlar gibi kuşatmış benlik günahı seni,
günahını bilmeden gufranı arzularsın

Hakikat karşısındaki perdeleri üçtür avamın: yemeğe içmeğe, kadına, çoluk çocuğa düşkünlük (şehvet-i batn, şehvet-i ferc, mehabbet-i evlâd) Havassın da hakikat karşısındaki perdeleri üçtür: Dış görünüşe, gösterişe, mala mülke ve makam mevkiye düşkünlük (arayiş-i zahir’e, taleb-i mal’a ve taleb-i cah’a muhabbet) Canlar bu dünyada her neyin peşindeyse, öte dünyada da aynı şeylerin müşterisi olacaktır. Ve’l hâsılı, isteyene istediği verilecektir! Kaderince ve kadarınca herkese!

Ni’meti mebzûl bir mihmân-ı zî-şandır gelen
El-hazer senden şikâyet etmesin yarın aman
Rûz-ı mahşer şâfi-i ashâb-ı isyandır gelen
Rahmet ü gufran hedâyâsıyla cennet bahşeder
Derde derman vasl-ı cânan ıtk-ı nîrândır gelen
Mâsivâdan sâim ol Remzî dilersen vasl-ı Hak
Râh-ı aşkı kullara ta’lîm-i Yezdan’dır gelen

Hak Dost’un kurduğu, cana şifa, ruha gıda olan aşk pazarını, rahmet mevsimini “Öyle mühkem tutayım ki yar eteğin, ya elim katledeler, ya keseler yar eteğin” sebatı ile ağırlayıp Ramazan’ın hem temiz hem temizleyici olan nurundan, feyzinden, bereketinden bir ömür boyu hisseyâb olmaklığımız niyazımızla.

Ya Rabbi! Baş gözümüzle gördüğümüz renkler var lakin kalp gözümüzden perdeyi gafleti kaldır da ârif olalım. Kulak verdiğimiz sesler var lakin kalp kulağımızdan gaflet pamuğunu çıkar da senin kelâmını işitelim, ahkamını yaşayalım. Ya Rabbi bizleri Ramazan-ı şerifin şefaatine nâil kıl, şikayetinden emin eyle, gönlümüzü saflaştırıp aşkın ile terbiye eyle…

Vakt-i şerif, Cuma, Ramazan-ı Şerif, ömür ve şahsiyetlerimiz,
ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola,
 
Aşkullah, Muhabbettullah, Marifetullah,
Şevkullah ve Zikrullah gönüllere nakşola
Şefaat û nebi cümlemize nasib ola efendim


Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin,

Gam ve telaş sizlerden uzak olsun da
huzur bulasınız efendim 

Fakîr Ed-dâi Nâyi AKDEMİR

Reklam

Söyleyecek sözüm var...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.