Âh eyleme


Ey â aşık,
Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibâdet et! [Hicr, 99]

Âşığım dersin belâ-yı aşktan âh eyleme
Âh edip âhından ağyarı âgâh eyleme
Dertliyim dersen belayı dertten âh eyleme
Âh edip dertsizleri derdinden âgâh eyleme

Aslında yazmaya hiç mecalimiz kalmadı lakin madem ibadet vecdini hiçbir zaman kaybetmemek şarttır ve az da olsa ibadetlerin devamlı olanı makbuldür, Bismihu ve Teala, kulub-u aşikan münevver ola deyip çıktık yola…

Su uyur, düşman uyur, haste-i hicran uyumaz…
Böyle buyurdu ya Şeyh Gâlip Dede Hazretleri, el-hak öyledir, hasretiyle yanan gecenin nuruyla başladık mektubu uyandırmaya…

Cihan bahçesine gül dermeye geldik, ama ne yazık ki diken topladık. Bize sıhhat, âfiyet ve rahatlık verildi, fakat heyhât ki hepsinin şükründe kusûr eyledik. Bunca acziyetten gayri bir de geçmekte olan şu Mah-ı muharrem deminde Hz. Ali (kv) Efendimiz’in hatırası yaktı kalbimizi. Buyuruyorlar ki:

Senin bana Rab olman, bana övünç olarak yeter yâ Rabbi! Benim Rabbimsin ya, övünç olarak bana yeter yâ Rabbi!.. ve sana kul olmak, bana şeref ve itibar olarak yeter yâ Rabbi!.. Yâ Rabbi, sen tam benim istediğim gibisin! Cömertsin, erhamür rahimînsin, ekremül ekremînsin, ahsenül halikînsin, kadir-i mutlaksın!.. Sen benim tam idealimdeki gibisin. Beni de senin istediğin gibi yap yâ Rabbi!.. Sen tam benim istediğim gibi bir rabsin; tam benim hayalimdeki, idealimdeki şekildesin… Beni de senin istediğin gibi bir kul eyle yâ Rabbi!..”

Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır ya bu ne güzel duâ, ne edîbâne söz, ne ateşîn bir gönüldür bu Ya Rab!

Yeryüzünde yolculuk edenin ayağı; gökte yolculuk yapanın ise kalbi su toplar, suya hasret satırlarda geldik bu aşk meclisine, Cuma bayramına… Bir ucu kıyamete dek varan ulvî aşk kafileleri, O’nun muhabbet, vecd, aşk ve göz yaşlarıyla teskin ve tesellî olacaklardır; bu teselliye mütevazı bir katkı da Hüseyni bir nefes ile olsun.

Bu seslerden birini kabul ettin mi, öbürünü duymazsın bile! Çünkü, seven bir kimse, sevdiğinin zıddı olan şeylere karşı adeta kör ve sağırdır. [Hz. Pir Mevlâna]

Dini bir emir ve yasaklar mecmuası sananlara inat ne makbul bir haldir, Allah’ı sevmek ve O’nun sevdiğini sevmek. Sevdiğinin sözünü dinlemek, dosdoğru yolundan gitmek ve rızasını kazanmak. Ehl-i Beyt-i Mustafa, nûrunu Hakikat-i Muhammediyye’den aldığı için seçkindir. Hz. Peygamber, nûrun alâ nurdur ki bu nur; nûr-ı Muhammedî, Hakikat-i Muhammedî’dir. Hz. Fatma o nûrun ilk zuhûrudur. Hz. Ali Hz. Fatma’nın nûrunun tecellisidir. Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan, Peygamber Efendimiz’in nûrunun varisleridir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki,: “Her kadının doğurduğu çocuk nesebi itibariyle babasına tâbîdir. Fakat Fatma’nın evlâtlarının nesebi bana aittir.” Yine Peygamberimiz: “Âdem’in ilmini, Nuh’un azmini, İbrahim’in hilmini, Musa’nın heybetini, İsa’nın zühdünü görmek isteyen Ali’ye baksın.” buyuruyor.

Bilmez misiniz, gerçekten Allah, gözyaşı ve kalbin hüznü sebebiyle insana azâb etmez. Öyleyse biz dahi O nurun varisleri olan Hz. Hüseyin efendimiz ve Kerbela şehitleri matemiyle ağlarken asırlardır bir tefrika sebebi kılınan bu halin ümmetin tevhidine vesile olmasına da duacıyız.

Hangi renk camdan bakarsan güneşi o renkte görürsün. Camı kır ki nur görünsün! [Hz. Pir Mevlâna]

Ya Rabbi, elimizden tut ve bizi satın al! Gönlümüzdeki gaflet perdesini kaldır! Fakat tesettür (mahfiyet) perdemizi yırtma ve bizi rezîl etme!

Ya Rabbi! Bizleri, kalpleri nûr-i ilahî ile ışıldayan, marifet denizinden nasîb alan, lütuf ve kerem tecellîlerine mazhar olan kullarından eyle!

Yâ Rabbî! Bu âlemde bizleri, hikmet ve esrâr hazîneleri olan gül kokan kullarınla beraber eyle! Biz âciz kullarını onlarla beraber haşret!..

Ya Rabbi, muhabbetin ve rızan, saadet cennetlerimiz olsun! Amin Yâ Mûin

Vakt-i şerif, Aleme bayram olan Cuma,
ömür ve şahsiyetlerimiz, ahir ve akibet,
zahir ve batınlarımız hayrola, aşk ola, aşk ile dola,
Aşkullah, Muhabbettullah, Marifetullah,
Şevkullah ve Zikrullah gönüllere nakşola erenler

Reklam

2 thoughts on “Âh eyleme

Söyleyecek sözüm var...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.