Rüyâ Defteri-5


asiye_hatun_hayali

Yine bir def’a: Rû’yâda gördüm ki dahi bile bir iki hâtûnlar vardur. Baña dir ki:”Ben seni bir âdeme nikâh eyledüm. Bu hâtûnlar anuñ cânibinden gelmişdür. Bunlara şerbet virmek lazımdur” dir. “Ol âdem sipâh cinsinden bir kimsedür” dir. Bana ziyâde ıztırab geldi. “Bana er lazım degüldür, ana varmam” diyü katı mücadele eyledüm. Soñra, ol hâtûnlar gitdükden sonra, merhûm Veysî Efendi ol mahalde hazır oldı. Benüm ıztırabumı gördükde baña hitâb eyledi: “Kızum zinhar elem çekme. Ol ma’hûd âdeme seni kimse vermege kâdir degüldür. Ammâ ben seni Allâhuñ emri peygamberüñ sünnetiyle Uziçe’de Şeyh Muslihüddin Efendi hazretlerine ‘akd-i nikâh eyledüm. Minba’d elem çekme. Mutlak aña tezvic eyledüm” dir. Veysi Efendi’nüñ bu cevâbından ‘azîm mesrûr oldum. Ke-enne tahkîk anlaruñ taht-i nikâhında oldum bilüp bu safâyile uyandum.   •••   Yine bir def’a: Yine bir gice rû’yâda Hazret-i Habîbullâhı gördüm. Hilye-i şerîfleri şeklinde. Ol mübârek alnında nûrını bile. Ya’ni Mi’râca çıkarmış. Burâka binmiş. Melâ’ike-i mukarrebîn cevânib-i erba’asında bögrişüp nidâ iderler ki: “Hâzâ hâtemül-enbiyâ, hâzâ sirâc-i beşîrü’n-nezîr, hâza Muhammed el-Mustafâ sallallahu ‘aleyhi ve sellem” diyü Habîbullâh’ı Mi’râca çıkarurlar. Evc-i a’lâya hurûc iderken uyandum. Şimdi Receb ayında, Mi’râc gicelerinde gördüm.

ruya_defteri_ayrac

Başka bir rüya: Yine bir kere rüyada gördüm ki birlikte bir-iki hatun var. Bana diyor ki: “Seni birisine nikâhladım. Bu hatunlar onun tarafından gelmiştir. Bunlara şerbet vermek gerekir. Adam sipahi zümresinden birisi.” Bana ıztırap bastırdı. “Bana adam gerekmez, ona varmam” diye sıkı mücadele ettim. Sonra o hatunlar gittikten sonra merhum Veysi Efendi orada bulundu. Benim ıztırabımı görünce bana hitap ederek: “Kızım sakın elem çekme. Kimse seni o adama vermeye kadir değildir. Ama ben seni Allah’ın emri peygamberin sünnetiyle Uziçe’de Şeyh Muslihüddin Efendi hazretlerine nikâhladım. Artık elem çekme. Mutlaka onunla evlendirdim.” dedi. Veysi Efendi’nin bu cevabına çok sevindim. Gerçekmiş gibi, kendimi onunla nikâhlı bilip bu safa ile uyandım.
***
Yine bir defa: Yine bir gece rüyada Hazret-i Habibullahı gördüm. Hilye-i şeriflerindeki gibi. O mübarek alnındaki nuru ile. Mirac’a çıkarken, Burak’a binmiş olarak. Dört bir tarafında melekler bağrışıp sesleniyorlardı: “Bu, peygamberlerin mührü yani sonuncusu, insanları doğru yola sevkedenlerin meşalesi; bu, Muhammed Mustafa (s.a.s.)” diyerek Hazret-i Muhammed’i Mirac’a çıkarıyorlardı. En üst cennete çıkarlarken uyandım. Şimdi yani Recep ayında Mirac gecelerinde gördüm.

* Bir diğer rüyâ mektubunda görüşmek üzere hoşça bakın zatınıza efendim…

Reklam

Söyleyecek sözüm var...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.