Rüyâ Defteri-12


Zikir meclislerinde zuhûr eden kokular, meleklerin iştirâkindendir ve çekilen zikrin lezzetine has kokulardır. Hz. Pir Geylani (ks)
elhak

Allahım! Bize azık olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et.
Hz. Pir Sultan Gavsul Azam Abdulkadir Geylanî (ks)

Yine bir def’a: Ramazân-i şerîfüñ ahır Cum’a gicesi nısfü’l-leylde evrâdum olan ism-i şerîf’e meşgûl iken ke-enne ‘azîz hazretleri karşumda zâhir olup fakîre “Hû” didükde mukâbelede anlar “Hakk” dirler. Yine bundan soñra bir hûb-cemâl oglan. Başında altun tac giyer. Sag kulaguma yapışup ben “Hû” didükçe ol “Hakk” dir. Yine buna mukayyed olmadum. Bu hâtıradur, diyü iltifât itmemek istedüm. Tekrar ‘azîz hazretleri karşumda zâhir olup fakîreye bu vechile hitâb idüp buyurdılar ki: “Bize Ebû’s-su’ûd tefsirin irsâl iden Asiye Hâtûn. Sen ki benüm muhibbem ve mahbûbemsin, tâlibem ve matlûbumsın. Bu gice, ki mübârek Ramazân-ı şerîfüñ ahir Cum’ası nısfül-leyldür, Hakk te’âlânun emr-i şerîfi ve Habîb-i Ekrem (salla’llâhu ‘aleyhi ve sellem) hazretleriniñ mu’cizât-i kesîrül-berekâtı ile İsm-i râbi’ ki, “Hakk”dur, saña iştigâl itmege izin virildi,” diyü buyurdılar. ••• Yine bir def’a: İsm-i şerîfe meşgûl iken fakîre “Hû” didükçe ‘azîz hazretleri “Hakk” diyü buyurdılar. ••• Yine bir defa ism-i şerîfe müdâvemet idüp “Hû” didükçe ke-enne ‘azîz hazretleri zâhir olup buyurdılar ki: “Hakk” di. Hakk’dan buyuruldı.” ••• Ve yine ol gice, Ramazânuñ ahir Cum’a gicesidür, nısfü’lleylden soñra sabâha karîb otururken ke-enne baña didiler ki: “Hakk te’âlâ saña selâm eyledi.” Ammâ kulagıla sadâ işitmek degül, hemân kalbüme ilham oldı. 
CEVÂBÎ MEKTÛB: Bacı kadın, bî-hadd ve lâ-yu’add selâm ve du’âlardan soñra: Allahü te’âlâ mübârek eylesün. Hüccet ve burhân ile ve her vechile hakkuñuz olmış. Bu ‘âsî yüzi karanuñ icâzetine ihtiyacuñuz yok ammâ te’eddüb itmişsiz. Allâhü te’âlâ adabuñuz ziyâde eyleyüp günden güne terakkiñüz ziyâde ola. İcâzet olsun. İsm-i Hakk’ı süresiz. Bu yüzi karayı dahı du’âdan unutmayasız ve’s-selâm.

ruya_defteri_ayrac

Yine bir defa: Ramazan-ı şerifin son Cuma gecesi, geceyarısında evradım olan ismi zikretmekle meşgul iken aziz hazretleri aynen karşımda belirip, fakire “Hu” deyince karşılığında onlar “Hakk” diyorlardı. Yine bundan sonra bir güzel yüzlü oğlan gördüm. Başına bir altın taç takmış. Sağ kulağıma yapışıp ben “Hu” dedikçe o “Hakk” diyor. Bunu da pek ciddiye almadım. Zihin oyunudur, diye yüz vermemek istedim, ama aziz hazretleri tekrar karşımda belirip fakîreye şöyle hitap ettiler: “Bize Ebu’s-suud tefsirini gönderen Asiye Hatun. Sen ki benim sevenim ve sevdiğim, isteyenim ve istediğimsin. Bu gece, ki Ramazan-ı şerifin son Cuma’sının gece yarısıdır, Hakk tealanın emri ve Peygamber (s.a.s.) hazretlerinin bol bereketli mucizeleri ile, dördüncü isim olan “Hakk”ı zikre sana izin verildi.”
***
Yine bir defa: İsm-i şerife devam ederken fakire “Hu” dedikçe aziz hazretleri “Hakk” buyurdular.
***
Yine bir defa ism-i şerife devamla “Hu” dedikçe sanki aziz hazretleri görünüp “Hakk de. Hakk’tan buyruldu.” buyurdular.
***
Ve yine o gece, Ramazan’ın son Cuma gecesi, gece yarısından sonra sabaha yakın otururken bana sanki “Hakk teala sana selam eyledi” dediler. Ama kulakla ses işitmek gibi değil, adeta kalbime ilham oldu.

seyh_efendi1

Mektubun cevabı: “Halife Mehmet Dede’den Asiye Hatun’a”

Bacı kadın, sınırsız ve sayısız selam ve dualardan sonra: Allahü teala mübarek etsin. Her türlü kanıt ile hakkınız olmuş her açıdan. Bu asi, yüzü karanın iznine ihtiyacınız yok ama edeplilik göstermişsiniz. Allahü teala edebinizi artırsın ve ilerlemeniz günden güne çoğalsın. Bu size izin olsun, Hakk ismini sürün. Bu yüzü karayı da dualarınızda hatırlayın vesselam.

Huuu

* Son rüyâ mektubunda görüşmek üzere hoşça bakın zatınıza efendim…

Reklam

Söyleyecek sözüm var...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.