Var-Yok Oluş-um


– N’oluyor yani yolun sonunda?

Doğrusal bir yol yok
Yüzeyden merkeze
Spiral seyirde
Dairenin başı neresi sonu neresi?
Evvel âhir birbirine değesi

“Özel bir yere” varan
âniden nihai gerçeği anlayan
“Özel bir kişi” filan olmuyorsun

Olana direniş
Olmayanı arayış eylemi olarak
Kendini ifade eden
Rûhî’nin Nefîse’yi boşamasıyla
Suyun düğümü çözülüyor
SU suya değiyor hepsi bu

Ayrı nesne (ne isene)
Ayrı özne (özü ne)
YOK (oluş)

Bu ikisi
şimdi burada OLAN eylemde
birleşiyor, ikiden bir biliniyor
Geriye kalan

“Oluş (şe’nnn) murâd-ı ilâhî”

Biriken geçmişe tutunmadan
Geleceğin belirsizliğini, kişisel beklenti ile daraltmadan
ANDA OLANA AÇIKLIK

Şimdi olan deneyim sûretinde
Kendini bâtından zâhire çıkaran
Bir gizli hazine, sonsuz ihtimal zenginliği
VAR (oluş)

BU OLUŞA KARŞI
Ne denli rahat, gevşemiş, kabulde olunursa
(RIZA)

Açıklık, kendini o denli açık eder
Zenginlik, senden de kendini belli eder

İlahi esprinin anlaşıldığı
Özü yüzüne yansıtan gözlere
Tatlı bir gülümseme

Kaynağa bağlı dillere
ELHAMDÜLİLLAH
Düşer

Rahmet böyle böyle
Gökten yere iner

Ayrı Benliği bırakmak değil
ayrı Benliğin olmadığını görmek gerek
[R. Spira]

Bir tarafta
Rûhî-Zâtî-Evrensel-Mutlak
Diğer tarafta
Nefîse-Şahsî-Bireysel-Mukayyet
Var sanırken

Şimdi Nefîse’yi de Rûhî oynattığına göre
Mutlak Rûhî’nin
Olana direniş ve
Olmayanı arayış eylemleri
“ego-kişi-bireysel: Nefîse”
maskesi altında oynadığına göre,
basit bir sualimiz olacak aynaya:

Arayış
Direniş
Var görünüyor değil mi bu filmde?

Evet olmamasına imkân yok

Peki niçin var ve ne vakit sona erer?

Bir ağaç kökünden nasıl su emer?

Bir kalp bütün vücuda nasıl kan pompalar?

Merkezdeki nokta, yüzeyden nasıl fışkırır cümle cümle?

Erlik suyu yerinden çıkıp nasıl yağar toprağa?

Hepsi hepsi
“Emme-basma tulumba” nasılsa öyle

• Kapanma-kasılma-sıkılma-daralma-kabz-kahr-celâl

•Açılma-yayılma-bırakma-genişleme-bast-lütûf-cemâl

Yaratılış
Oluş
Ancak bu iki yaka arasında gide gele açığa çıkıyor.

TUT
Arayış ve direniş bir kasılma

BIRAK
Gevşeme, rahatlama, teslimiyet bir genişleme

Yani bu iki eylem hep olacak sahnede
Ama artık ben olma alışkanlığı ile benim diyen kalmayacak ara yerde

İsminin ismi
Hâlinin hâli
Žatının žatı olduğu anlaşılacak

Tanrı (zat) kadîm kul (eylem) kadîm
Ayrılmadım bir adım

Ne der imiş duyanı sallayacak
Kıyamet kopacak
Toplananlar dağılacak vesselam

Şimdi nefesi tut-bırak
Elhamdülillah
Dışarda arayış ve olana direniş ile
Yeterince yorulduktan sonra
Kul-Nefîse sıkışıyor ve H-z-r yetişiyor
Bak ne güzel olu(ŞU)yoruz

Bütün bu akanların nihâyetinde
Aşk ile bir daha dinlenelim

Reklam