Ego Reklamlarına Son

Kendi içimize dürüstçe bir bakalım mı?

Önce biraz sayalım:
Telefon, saat, yüzük, otomobil, ev, sevgili, eş, çocuk, anne, baba, dayı, sosyal statü, oturduğum koltuk, giyindiğim her neyse, oynadığım hangi rolse artık…

Şimdi içtenlikle cevap verelim:

✓Belli nesneler size bir üstünlük ya da önemli olma hissi veriyor mu?
✓Bâzı şeylerden mahrum kalınca, daha fazlasına sâhip olanlara göre, kendinizi daha değersiz hissediyor musunuz?
✓Sâhip olduğunuz şeylerden sık sık söz ediyor veya başkalarının gözünde değerinizi artırmak için onları kullanıyor musunuz?
✓Hiç gereği yokken, sâhip olduğunuz şeyleri laf arasına sıkıştırıyor veya eşyalarınızı başkalarının gözündeki öneminizi, bu sâyede kendi öneminizi artırmak için kullanıyor musunuz?
✓Başka biri, bir konuda sizden daha çok şeye sâhip olduğunda bir şekilde benlik duygunuz zayıfladığını düşünüyor musunuz?
✓Çok değer verdiğiniz bir eşyanızı kaybettiğinizde öfkeleniyor, kendi değerinizden bir şeyler eksilmiş gibi hissediyor musunuz?

Son soruya düşünerek cevap vermeyin sâdece hissedin: Sizin kim olduğunuz, bu kayıpla bir eksikliğe uğradı mı?

Evet cevaplı onay cümleleri çok olan, yitiğini yanlış yerde arıyor, kendini dışardaki nesnelerde bulmaya çalışıyor demektir.

Benlik duygusuna bir şeyler katmak için nesneleri “sahte kimlik güçlendiricisi” olarak kullanmak yani nesne bağımlılığı, özneyi bilemeyen cümleler arasında yaygın bir hastalıktır.

Sahte kimlik taşıyan her insan, kendi değerinin nereden kaynaklandığını bilmediğinden, çoğu zaman eksiklik hisseder, “ihtiyaç-istek-arzu-zevk” döngüsüne girerek bu eksikliği tamamlamak ister.

Ne yazık ki egonun tatmin süresi çok kısadır. Doyumdan hemen sonra, “daha çok” tatmin için yeni şeyler arayışına girer, tüketim toplumunun çarkları böyle böyle döner.

Ne var ki: “Hazıra dağ dayanmaz” tükete tükete nihâyet insanın da ömrü tükenir, bir nesne olan bedenin son kullanım tarihi gelir!

Özneyi bilemeyen nesne olarak kalır, yolcu yuvaya dönemeden, kendine gelemeden film sona erer.

Eh… Bu kadar spoiler (sürpriz bozan) verdik, film değil filmi izleyen olduğunu bilen bilsin artık!

Hem ne demişti işi bilen:
Bu âleme geldin, ya tekâmül edersin ya da yok olup gidersin.

Bir önceki söze binâen reklamların okşaya okşaya büyüttüğü egonun bazı sloganları:

✓Arko Krem: En değerli giysiniz cildiniz

Demek ki beden, giyindiğimiz bir nesne, peki ya giyinen özne? Yaşlandığın zaman buruşursa “ben buruştum” deme, beden eskidi diyebilirsin…

✓Aramis Life Parfüm: Hayat mükemmel bir oyun

Oyun: “Bir menfaat olmadan” hoşça vakit geçirmek için yapılan, çeşidine göre belli kurallara bağlanmış, mahârete dayalı eğlence

✓Atlas: Her zaman keşfetmek için bak!

Keşfetmek: Dis-cover Örtüsünü açmak demek. Özün üstüne örtülen ego örtüsünün “Ben” olan adına konuşma hakkı olmasa gerek!

✓Coca-Cola Light: Işığını yansıt!

Işığı yansıtmak için saydam olmak, letâfet kesbetmek gerekir. Katı ve sabit olan egonun böyle bir marifeti yoktur. Özündeki ışığı, yüzüne yansıyan kendini gerçekleştiren, insanlığından soyunandır.

Rûhullah olandan sızanlar:
Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.

✓Çokomilk: Hiç aklımdan çıkmıyor ki

Aklımda, fikrimde hep sen varsın
Sevdâlı, hülyâlı gözlerin var
Sevmemek mümkün mü güzelim seni
Beni kahreden o gözlerin var
(Aman yâ Kahhâr)
🎵

Meraklısına, Mustafa Keser’den (Pain Killer) niyetine bir başka şîveyle dinlemeleri tavsiye olunur erenlerim.

Hayatın film arasına bu kadar reklam yeter. Adı pek tatlı olan, eskilerden bir nesnede kaldık.

Ego Reklamları devâm edecek…

✓Danone: Bundan daha doğal ne olabilir ki? İyi bak kendine

Zâten insan, kendi özüne doğru, derin, keskin, tek bir b.akış değilse ya nedir?

✓Egos: Başınıza gelen en güzel şey

İnsan doğmak fırsattı, bir de insanlıktan doğdun mu tamamdır!

İçinde(n) göründüğümüz şu insan kılığı, beden ve zihni giyineni fark etmek için en büyük fırsattır ve telâfisi yoktur.

İnsan doğmak bir fırsat yâni değil hediye
Herşey biri birini doğada yiye yiye
Yenemeyecek “ölmez bir öz” olmak istiyor
Tâ ki tenden soyunup Âdem kılığı giye

✓ Elidor: Hep bakacaklar

Başkalarının bakmalarıyla, insanın değeri değil sahte kimliği büyür.

✓First Duo : Daha fazlasını istemekle çok olmuyorsunuz

İşin başında bütünden ayrı zannederken kendini yanlış tanımlayan ego, zaten hep eksik ve yetersizdir asla tatmin olmaz hep daha fazlasını istese de doyumu uzun sürmediğinden “çok olmasına” imkan yoktur.

✓Ford Focus: Hayat sizin, kontrolü kimin?

Kontrol edemediğinin kölesi, kontrolü elinde olanın sâhibidir insan. Beden ve zihin kalıbının istediği hemen oluyor mu? O sesi dinleyip olacağı sen mi tercih ediyorsun, farkında mısın olanların?

✓Garanti Bankası: Başka bir arzunuz?

Sahte kimlik taşıyan her insan, kendi değerinin nereden kaynaklandığını bilmediğinden, çoğu zaman eksiklik hisseder, “ihtiyaç-istek-arzu-zevk” döngüsüne girerek bu eksikliği tamamlamak ister.

✓Kelebek Mobilya : Evini benimser

Bunca zamandır ten evinde, alışık olduğu zihin konforunda misafir olan insanın gerçekliği, aslında ev sahibi olan “saf farkındalığı” fark etmesindedir.

✓L’oreal: Çünkü sen buna değersin

Özne nesneye değer verir nesne özneye değil!

✓Nivea: Güzelliğinizin farkına varın

Maden, bitki, hayvan da güzeldir ama ancak insan idrakinde, bilinç olanların güzelliğinin farkına varabilir. Güzellik yüzüne yansıyan özdendir.

✓Pepsi: Daha fazlasını iste

Bir eksiğin yok, daha fazlasını isteyen ego’yu benimsemekten başka!

✓Peugeot: Kıskanılmaya hazır olun
Başkalarının kıskanmasıyla onların egolarının değeri azalacak hâliyle araç sahibinin değeri artacak öyle mi!

✓Pirelli: Kontrolsüz güç güç değildir

O halde beden ve zihin gibi güçlü bir nesneyi kontrol et, evrenin kaynağı olan gücün, bütünün yararı için fışkıran enerjinin, bir kanalı olarak senden akmasına izin ver.

Ego’nun reklamları bitmez…

Aslında, “Sâhibim öyleyse varım. O halde ne kadar çok şeye sahip olursam o kadar Ben! olurum” reklamı yapan sloganlar,

“Kendini bilmezleri çarçabuk doyuma ulaştıran sloganlardan bezginim” itirâfı duyulana dek devâm edecek:

✓Rodi: İçinden çıkamayacaksınız!

İçinden çıkmadıkça dünya bilinmez. Giyindiğin bedeni ve zihn kalıplarını ölüme yaklaştıkça zâten çıkarıyorsun. Şimdi tam soyun, biriktirdiğin her yargıdan, üzerine yapışan her etiketten, isimden resimden sıyrıl; ölümü öldür hepten kurtul!

✓Slazenger: Kışkırtır!

Ego’nun arzu ve korku zevk ve acı çemberindeki tahrik kokan sloganı, sen de gördüğün yerde tanı altında yatanı!

✓Sony: Onu Sony yapan sizsiniz

Öznenin nesneye olan dikkat, enerji, ilgisi nesneyi canlı ve değerli yapar!

✓ Tefal: Ne varsa sende var

Yeter ki neye “ben” diyeceğini bil; bir eksiğin yok vallahi!

✓Turk.net: Bağlanacaksın, kopamayacaksın

Bir kere özündeki sonsuz zenginliğin kaynağına bağlananın özünden yüzüne tevhid yayını bitmez olur, seyredenin birlik zevkine doyum olmaz.

✓Volkswagen: İnsan görmek istediğini görür

Çünkü gören biyolojik bedendeki göz değil, daha derinde melekut bedendeki enerji bedenden bakandır. O ise saf farkındalığı ile dikkatini, ilgisini nereye yöneltirse onu görecektir.

O halde göreceğin biblo gibi bir Tanrı yüzü de olsa “göster beni göreyim seni deme” Ya Rabbî cennette yüzünü göster diye de isteme, cennet zâten O’nun yüzünden ibâret!

Hep görünen dost yüzü
Andan ayırmam gözü
Gitmez dilimden sözü
Çağırırım dost dost

Diyen nerede yaşıyorsa!

Burada kör olan orada da kör
[İsrâ:72’den]

Vakitlice gözün açılsın da göreceğini şimdiden burada gör zîrâ âlem bayram yeri güzeller güzeli…

Reklamlar bitti, film başlamadan diyeceğimizi diyelim:

İmdî reklamların kaşıdığı bu tarz düşüncelerin kendinizde gıdıklandığı yeri tespit edemediğinizde yâni reklam mantığı fark edilmedikçe, sloganların söylediği her şeye inanır ve o bilinçsiz düşüncelerin doğrultusunda alış-veriş peşinde bir ömür sürüklenir durursunuz.

“Hep daha fazlasını arama ve hiç bulamamak” kısır döngüsünden kendinizi kurtaramazsınız çünkü o düşünce formunun beslediği, ego temelli yapı aktif olduğu sürece, sahip olduğunuz hiçbir şey, bulunduğunuz hiçbir yer, kişi ya da durum, sizi tatmine yetmeyecektir.

Dâimâ daha fazla tatmin vaat eden, yarım benlik duygunuzu tamamlayacağı ve içinizde hissettiğiniz eksiklik duygusunu dolduracağı balonunu şişiren yeni şeyler arar durursunuz.

Esrarnâme’den

به نام آنک جان را نور دین داد
خرد را در خدا دانی یقین داد

Can’a, din nûru verenin adıyla,
Akla, kendisini tanıması için yakîn verenin adıyla

خداوندی که عالم نامور زوست
زمین و آسمان زیر و زبر زوست

Bütün âlem, adını O’ndan almıştır
Yer, gök, alt, üst; hep O’ndan olmuştur

دو عالم خلعت هستی ازو یافت
فلک بالا زمین پستی ازو یافت

İki âleme varlık elbisesini giydirdi O
Yeri alçalttı, göğe yükseklik verdi O

فلک اندر رکوع استادهٔ اوست
زمین اندر سجود افتادهٔ اوست

Felek ayakta rükû eder O’na
Yeryüzü yer kapanmış secde eder O’na

ز کفک و خون برآرد آدمی را
ز کاف و نون فلک را و زمی را

Çamurdan ve kandan yarattı Âdem’i
Kaf ve Nûn’dan yarattı âlemi

ز دودی گنبد خضرا کند او
ز پیهی نرگس بینا کند او

Gökkubbeyi dumandan yaratan O
Bir yağdan gözleri görür eden O

ز نیش پشه سازد ذوالفقاری
چنان کز عنکبوتی پرده داری

Sivrisinek iğnesinden Zülfikar çıkarır
Örümcekten bir perdedâr yaratır

ز خاکی معنی آدم بر آرد
ز بادی عیسی مریم برآرد

Topraktan Âdem’in manâsını çıkarır
Bir yelden Meryem’in İsâ’sını çıkarır

ز خون مشک و ز نی شکر نماید
ز باران در ز کان گوهر نماید

Kandan misk, kamıştan şeker gösterir
Yağmurdan inci, mâdenden cevher gösterir

یکی اول که پیشانی ندارد
یکی آخر که پایانی ندارد

Öyle bir Evvel’dir ki O’nun öncesi yoktur
Öyle bir Âhir’dir ki sonu, sonrası yoktur

یکی ظاهر که باطن از ظهورست
یکی باطن که ظاهر تر ز نورست

Öyle bir Zâhir’dir ki Bâtındır zuhûru
Öyle bir Bâtındır ki nurdan daha Zâhir’dir nûru

نه هرگز کبریایش را بدایت
نه ملکش را سرانجام و نهایت

O’nun ululuğuna başlangıç, bidâyet yoktur
O’nun saltanatına, zevâl ve nihâyet yoktur

خداوندی که اوداند که چونست
که او از هرچ من دانم برونست

Kendinin nasıl olduğunun bilen kendi
Bildiğim herşeyden münezzehtir kendi

چو دید و دانش ما آفریدست
که دانستست او را و که دیدست

Yaratan O’dur görüşümüzü de, bilişimizi de
Öyleyse O’nu nasıl bilebilir, nasıl görebilir bir kimse

ز کنه ذات او کس را نشان نیست
که هر چیزی که گوئی اینست آن نیست

Kimse erişemez zâtının künhüne
Budur dediğin herşey değildir O yine

اگرچه جان ما می پی برد راه
ولیکن کنه او کی می‌برد راه

Cânımız gitse de ancak O’na
Nasıl kavuşacak yine de zâtına

چو بی آگاهم از جانم که چونست
خدا را کنه چون دانم که چونست

Daha kendi canımı bilmiyorum ki nasıldır?
Allah aşkına ne bileyim O kendi nasıldır!

چنان جان را بداشت اندر نهفت او
که هرگز سر جان با کس نگفت او

Canı öyle bir gizledi ki O
Can’ın sırrından kimseye demedi O!

تنت زنده بجان و جان نهانی
تو از جان زنده و جان را ندانی

Tenin zindedir canla, gizli yine canı
Can yüzünden canlısın, bilmezsin canı

زهی صنع نهان و آشکارا
که کس را جز خموشی نیست یارا

Ne büyük bir sanat gizliyken âşikâr
Susmaktan başka kimseye yok yarar

هزاران موی را بشکافتم من
طریق این خموشی یافتم من

Binlerce kez kılı kırk yardım da ben
Susmaktan özge kâr bulmadım ben

چو نتوانی بذات او رسیدن
قناعت کن جمال صنع دیدن

O’nun zâtına ulaşamazsın mâdem
Yarattığı cemâl seyriyle yetin sen

اگر تو راست طبعی در صنایع
برآی از چار دیوار طبایع

Doğruysa gidişin, varlığın seyrinde
Dört duvardan sıyrıl da gel yerine

خدایت را نیفتادست کاری
چه سازی از طبایع کردگاری

Hudâ’nın sana düşmez bir işi
Hudâyî tabiatle yapabilir misin bir işi

اگر آبست اصل آبی بروبند
فرا آبش ده و لختی بروخند

SU, asılsa durdur suyunu
TOPRAKsa asıl, koy kapı önüne onu

وگر باد است بیدادیش پندار
ببادش برده و بادیش پندار

HAVAysa, adaletsiz say sen onu
Rüzgar götürmüştür yok say sen onu

وگر اصل آتش است آبی بروزن
چو آبش بر زدی آتش درو زن

Ateş asıl ise, su çarp üstüne
Çekersen suyunu ateş sal üstüne

طبیعت راست داری بی ریاباش
طبیعی نیستی مرد خدا باش

Tabiâtın doğru ise bî-riyâ ol
Tabiî değilsen merd-i Hudâ ol

چو در هر دو جهان یک کردگار است
ترا با کار چار ارکان چه کار است؟

Her iki cihânda bir yaradan var
Dört unsur ile senin ne işin var

یکی خوان و یکی خواه و یکی جوی
یکی بین و یکی دان ویکی گوی

O Bir’i çağır, O Bir’i ara, O Bir’i iste
O Bir’i gör, O Bir’i bil ve O Bir’i söyle

یکیست این جمله چه آخر چه اول
ولی بیننده را چشم است احول

Birdir hepsi ister sonra gelsin ister evvel
Ama biri, iki görenin gözüdür ahvel (şaşı)

نگه کن ذره ذره گشته پویان
بحمدش خطبه تسبیح گویان

Dikkatlice bak, akıp giden her bir zerre
O’nun tesbihinde, O’nun övgüsünde

زهی انعام و لطف کار سازی
که یک یک ذره را با اوست رازی

Bu ne büyük bağıştır ne büyük lütuf bu
Her zerrenin bir sırrı var O’nunla yâ hu

زهی اسم و زهی معنی همه تو
همی گویم که ای تو ای همه تو

Ne güzel isim, ne güzel manâ, hepsi sen!
Dilimde dâim; Ey sen, Ey her şey senden olan sen!

نبینم در جهان مقدار مویی
که آن را نیست با روی تو روئی

Âlemde görünen her bir zerrenin
Yüzünde izi var senin güzelliğinin

اگر با تو نبودی روی ما را
فرو بردی سر یک موی ما را

Yüzümüz dönük olmasaydı eğer sana
Zerre miktar döner miydin bu yana

اگر لطفت نپیوستی بیاری
نبودی ذره‌ای را پایداری

Lütfun yardım etmeseydi bâri
Zerrede ne gezerdi bekâ imkânı

همه باقی بتست و تو نهانی
درون جان و بیرون جهانی

Her şey seninle kâim ama sen gizlisin
Cihandan taşrasın amma candan içresin!

همه جانها ز تو حیران بمانده
تو با ما در میان جان بمانده

Hayran iken bütün canlar sana
Sen durursun bizim canımızın ortasında

ز راهت حد و پایان کس ندیدست
که تو در جانی و جان کس ندیدست

Sana giden yolun sonunu yok gören
Can içindesin, canı yok gören

جهان از تو پرو تو در جهان نه
همه در تو گم و تو در میان نه

Cihan seninle dopdolu, değilsin sen cihanda
Her şey sende kaybolmuş, sen yoksun ortada!

نهان و آشکارایی همیشه
نه در جا و نه بر جایی همیشه

Hem gizlisin hem âşikârsın dâimâ
Ne bir yerdesin, ne bir yerin dışındasın ama

خموشی تو از گویایی تست
نهانی تو از پیدایی تست

Bunca sestir, suskunluğunun sebebi
Her görünendir, örtünmenin sebebi

تویی معنی و بیرون تو اسم است
تویی گنج و همه عالم طلسم است

Manâ sensin, senden başka her şey isimden ibâret
Hazîne sensin, bütün âlem tılsımdan ibâret

زهی فر و حضور نور آن ذات
که بر هر ذرهٔ می‌تابد ز ذرات

Zâtının nûru, gözlerin feri, hazır
Her bir zerreye verir ışığı, nâzır

ترا بر ذره ذره راه بینم
دو عالم ثم وجه الله بینم

Sana giden bir yol görünür her bir zerrede
İki âlemde “nereye dönersek dönelim yüzün her yerde”

دوی را نیست ره درحضرت تو
همه عالم توی و قدرت تو

Huzurunda yer bulunmaz ikiliğe
Bütün âlem sensin, kudretin yine

ز تو بی خود یکی تا صد بمانده
دو عالم از تو، تو ازخود بمانده

Bir’den Yüz’e dek her şey kalmış senden
İki âlem sana ait, sen ise kendiliğinden

وجود جمله ظل حضرت تست
همه آثار صنع و قدرت تست

Bütün varlık hazretinin (hazır-nazır zatının) gölgesidir
Her şey senin sanatının ve kudretinin eseridir

جهان عقل و جان حیران بمانده
تو در پرده چنین پنهان بمانده

Cihanda akıl ve candır olan sana hayrân
Yine sensin perde ardında kalan pinhân

جهان پر نام تو وز تو نشان نه
بتو بیننده عقل و تو عیان نه

Dünya nâmınla dolu, senden işaret yok
Akıl seninle görür, görünürde sen yok

عیان عقل و پنهان خیالی
تعالی الله زهی نور تعالی

Hayâlden saklısın akla görünür durursun
Yüce Tanrım sen ne yüce bir nursun

نبینم جز تو من یک چیز دیگر
چو تو هستی چه باشد نیز دیگر

Görmüyorum ben senden başka bir şey
Sen varken ne olabilir ki başka bir şey!

نکو گوئی نکو گفتست در ذات
که التوحید اسقاط الاضافات

Güzel söyleyen biri, zâtına dair demiş
Tevhîd, izâfeleri iskattır demiş

در آن وحدت چرا پیوند جویم
تویی مطلوب و طالب چند گویم

Vahdetine neden dayanak arayalım
Matlûb sensin, tâlib olarak ne diyeyim

چو من دیبای توحید تو بافم
چنان خواهم که جان را بر شکافم

Senin tevhîd ipeğini dokuyorum
Cânımı olsun fedâ istiyorum

زهی سبقت که با آن اولیت
ندارد هیچ موجودی معیت

Öyle bir ezeldir ki, evveliyet yoktur ona,
Hiçbir varlık yaklaşamaz ezelî yalnızlığına!

زهی وحدت که مویی درنگنجد
در آن وحدت جهان مویی نسنجد

Öyle bir vahdet ki, vahdetine kıl giremez
O vahdette şu cihan bir tek kıla bile değmez

زهی هیبت که گر یک ذره خورشید
بیابد گم شود در سایه جاوید

Ne yücedir ki O’nun heybetinin zerresi;
Güneşe vursa, olamaz güneş bile o heybetin gölgesi!

زهی قدرت که گر خواهد بیک دم
زمین چون موم گرداند فلک هم

Ne kudrettir ki azametiyle dilerse
Feleği de muma çevirir, yeryüzünü de!

زهی لذت که پاکان مطهر
کنند از وی مشام جان معطر

Öyle bir lezzeti vardır ki tertemiz erler
Canlarına her an O’nun kokusunu çekerler

همه بیچاره‌ایم و مانده بر جای
برین بیچارگی ما ببخشای

Hepimiz kalakalmışız çaresizlik içinde
Sen bizi şu âcizliğimizden ötürü affeyle

خداوندا همه سرگشتگانیم
مصیبت دیده و آغشتگانیم

Yâ Rabbî biz âvâre varlıklarız
Musibete uğramış perişanlarız

نداری دل که در دلداری ما
دمی دل سوزدت بر زاری ما

Gönlümüzü teselli edecek bir gönlün yok mu?
Perişan halimize bir an acıyacak yok mu?

دلت چون نیست چون سوزد ز زاری
چه می‌گویم همه دلها تو داری

Bir gönle sahip değilsen de sen bizim gibi
Ne diyeyim, sen değil misin bütün gönüllerin sahibi!

تویی فی الجمله مستغنی ز عالم
سخن کوتاه شد والله اعلم

Sensin müstağni olan cümle âlemden
Sözü kısa kesmeli, Allah’tır bilen

Aşk lâzım

Aşk, ikilik değil mi?
Aşk, aşırılık değil mi?
Aşk olmadan olmaz mı?

Ben, gerçekten âşık oldum mu hiç?
Peki bunu nasıl anlayabilirim?

Aşkın zuhûru için üç mutlak şart vardır: Bakış, akış ve ayrılık

Önce göreceksin çünkü göz, cemâl ister. Aşk, insana penceresinden girer. Görmeden aşk doğmaz, mutlaka görmen lazım.

Sonra “başka bir şeyi göremeyecek” derecede seveceksin. Fakat şehvet ve şöhret sevginin asididir. Asidi alınmış bir sevgiyle tam yönelerek seveceksin, beklentisiz, hesapsız, karşılıksız, bilinmek istemeden, suyun akışı, odunun yanışı gibi…

Nihâyet ayrı düşeceksin. Aşk ayrılıktadır. Ayrı düşülmezse, firak ateşi yakmazsa aşk doğmaz. O sâdece bir tutku olarak kalır.

Diyorlar ki “Ben Allah’a âşığım, ben Muhammed’e aşığım veya Ali’ye âşığım.” Peki, gördün mü? Yok! O zaman o bir hayal, aşk değil.

Sakın efsâne söyleme, hazrete varır yolumuz…

Ali’ye âşık olman için önce Ali’yi göreceksin. Peki, nasıl göreceğim?

İnsan neye âşık oluyor? Çoğu zaman kendi zanları var, hayalinde yarattığı bir imgeye âşık. “Ben Allah’a âşığım, ben peygambere âșığım” dedik ki göreceksin, seveceksin sonra ayrı düşeceksin. Aşk ayrılıktadır.

Peki, o zaman demek ki gaybı görmedin… Şehâdet âlemine indirmeden, şimdi ve burada hazır olduğuna şâhit olmadığın, hasretini çekmediğin, bilmediğin birine âşık olman ne mümkün! Adı var kendi yok, hayal, efsâne…

Yani öyle kuru kuruya “Ben Allah’a, peygambere, Ali’ye âşığım” olmaz, ispat ister, delil ister.

Hayret veriyor sözlerinin sırrını Ali
Seyrettiriyor sûret-i eşyâda bu güzel cemâli

Aşk, kemâle olan aşktır. Bu kemâl dediğimiz insanın kendi olgunluğu, kendinin en üst versiyonudur. Ama bunu kendinde göremez.

Zâten fıtratında, tohumunda olup kendinde henüz bulamadığını, bulduğun yere kapılmandır aşk.

Nasıl bir erkeğin kadına, kadının erkeğe karşı anima, animus bütünleşme içgüdüsü varsa, insanda kâmil olma içgüdüsü, ayân-ı sâbite tohumunu, arketipini açığa çıkarma içgüdüsü vardır. Bu kendimizin semâvî hâlidir.

İşte bu yüzden semâzenler, semâya çıkarken elleriyle kendilerine sarılır, yüzüyle özünü kucaklayarak topraktan (beden) havaya (semâ) ateş (aşk) ile kalbin su toplaması ile urûc ederler.

Aşk, devâm edecek…

Burada denilebilir ki aşk, seven ve sevilen unsurları olan, ikilik gerektiren bir ateştir…

Elhak doğrudur ama uyanmak için uykuda olmak, vahdet haline geçmek için kesrette bulunmak şarttır, yemek yapmaya elde olandan başlanır.

Aşk ateşi, sessiz ve derinden yanacak, yanacak, yakacak bir şey kalmayınca sönecek; “âşık, mâşuk, aşk” bir olacak, ikiden bir bilinecek, birde iki silinecek. Aşkın battığı yerden, irfan güneşi doğacak.

Nerede kalmıştık efendim…

Aşk için fıtratında olup kendinde bulamadığını, bulduğun yere kapılmandır demiştik.

Biz, bunu şehâdet âleminde görmezsek “o mükemmel hâlden” ayrı olduğumuzu anlayıp ayrı kaldığımız o kemâlimize âşık olamayız. Neticede, semâvî aşk, insanın kendi kemâline olan aşktır. Yani içimizdeki kemâlât tohumunu, arketipi açığa çıkarma güdüsüdür.

Aşkın ikinci şartı görmekti. Kendi kemâlimizi bu şehadet âleminde görüp ona şahit olup onu sevmezsek, kendi kemâlimizle ayrı kaldığımızı idrâk ederek âşık olamayız.

Yoksa ay ne güzel kadın, ay ne güzel erkek, çok yakışıklı, ay ne güzel konuşuyor; öyle değil. Burada esas olan senin “kendi ihtiyacın” üzerinden olandır. Çünkü Allah, insana ihtiyacından görünür. Zâten hayat, sınırsız varlığımıza geri dönmemiz için bir dâvettir.

Bizim kendi kemâl hâlimize, mükemmel versiyonumuza ulaşmaya ihtiyacımız var. Herkes ihtiyacını arar. Ama ihtiyacının ne olduğunu bilmiyorsan arayamıyorsun da!

Aradığının ne olduğunu, şehadet âleminde, bu maddî âlemde görmedin ki bilesin. Mesela elimde kalem var, düştü kayboldu, şimdi ne aradığımı bildiğim için onu arayabilirim.

Peki o halde, biz kendi kemâlâtımızı, hayâlde değil ayağı yere basan, şu şehâdet âleminde nasıl göreceğiz?

Aşk, devâm edecek…

Nedir suâlin odur kemâlin ammâ cevabı görsem tanımam, soruyu ben sormadıkça…

Peki neydi suâlimiz:
Kendi kemâlâtımızı bu şehâdet âleminde nasıl göreceğiz?

Kendini gerçekleştirmiş, özünü yüzüne yansıtmış kâmil insanda yâni mürşidde “kendi kemâlimizi” görürüz ve işte onu çok severiz.

Deriz ki: “İşte ben, bu zattaki kemâlâtı arıyorum, şimdi o hâli kendimde oluşturacağım.” O zaman o mürşidle hariçte “Hak Dost” oluruz (velâyet, velî, dost demek)

Bu manâyı kendimizde bulmak için, ondan ayrı kaldığımızda, “neyi kaybettiğimizi” hatırlayıp aşk ile kendimizden kendimize, yüzümüzden özümüze doğru yürürüz… Aşk denilen bu! Yoksa buna âşık, şuna âşık, gel sen bana sarıl, ben sana sarılayım; bunlar eğlenceden öte değil. Aşk dediğin çift.leşmek değil tek.leşmektir!

Hak Lâ ilâhe illallâh
Hak Muhammed Resulullah
Hak Yâ Velîyallah

Efendim insan, bu âleme yarım elma olarak geliyor, yaşamında diğer yarısını bulamazsa vay onun hâline. Dostu bulama.yanın, ömrünün yarısı dağınık, perişan, yarısı pişman olarak geçiyor.

İnsan, bu kemâlât haline ulaşamazsa asla huzur bulamaz. Asla! Mutlaka kemâline ulaşmak zorundadır. Muhakkak, yoksa huzur bulamaz. Hiç bir şeyle tatmîn olmaz, damla tamamlanacak damlayacak ve yerini bulacak!

İnsan sâdece kendi kemâlâtına ulaşınca doyuma ulaşır. Öyle mutmain olur. Yoksa başlarsın orada burada aramaya. Şu arabanın daha iyisini alayım, acaba tatmin olacak mıyım, telefonu değiştireyim, arkadaşımı değiştireyim, evimi değiştireyim…

Değiştir, değiştir, avuntu, teselli, oyalanma, boyalanma… Başlarsın nesneler üzerinden kendini ikmal etmek için çalışmaya, özneye varamadıktan, dahası özne olamadıktan sonra gerisi neyse ne…

Yolun kendine varmadıktan sonra, zamanla ancak yorgunluğun, bıkkınlığın artar.

Ne buyurmuş aşkını “Ben ol da bil” cümlesine sığdıran:

Senin ekinindik, aşk orağıyla biçtin bizi, samandan ayırdın, ambara çekmedesin.

Aşkın mestliği sonunda, artık irfan şerâbını ister küpten iç, ister bardaktan.

Aşk olsun, irfân dolsun cânım erenlerim…