Kudüs’ün sahiplerine

Her türlü eksiklikten münezzehtir o Allah ki, bir kısım âyetlerimizi göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alarak çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ‘ya seyahat ettirmiştir. O herşeyi işiten, herşeyi görendir. [İsrâ, 1]


Hiç düşündünüz mü neden AKSA? Mirac’ı hatırlayalım; Efendimiz aleyhisselam önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya –isra- sonra Mescid-i Aksa’dan da O’na yükseldi –mirac-..Geri dönüş de, yine Aksa’ya oldu…

Neden peki? Kabe’den direk yükselemez miydi? Neden Aksa?

O âna gidelim hep birlikte gelin; Aksa’nın içinde Adem aleyhisselam’dan bu yana gelen tüm peygamberler, hepsi tıklım tıklım ordalar mescitte, Aksa’da toplanmışlar… Neden acaba? Zaten efendimiz sallallahu aleyhi ve selem, yukarıda tek tek karşılaşacaktı onlarla peki neden indiler neden toplandılar ki Aksa’da? Cebrail aleyhisselam; -Seni karşılamaya geldiler ya Muhammed diyor! Bu çok önemli! İşte mes’eledeki derin sır!

Tüm insanlığa bir mesaj var burada! Rabbâni bir mesaj; Deniyor ki böylece; Ey İnsanlar! Hepinizin aslı birdir! Ayrılığa düşmeyin! Birleşin! Dağılmayın! Tevhidi bozmayın!

Ve tüm peygamberlerin Aksa’da toplanmalarından, oraya inişlerinden asıl gaye; Aslında Bayrak teslimidir! Hz. Musa ve İsa da ordaydı halbuki… Ama hayır! Bayrak, tüm beşeriyetin gerçek mes’ulü ve tüm dünyayı ıslah için gelen, İnsanlığın tek önderi, son peygamber Resulullah Efendimiz’e teslim edildi…

– Beşte biri Müslüman dünyanın.. Ve iki asırdır halimiz malumdur.. Hiçbirşey yapmıyorlar Müslümanlar birbirleriyle didişmekten başka.. Hep muhtaç, hep zelil, hep alan el konumundalar, konumundayız…  Ayağa kalktı tüm peygamberler ve saf tuttular.. İki Rekat namaz kılacaklar hep birlikte.. Ve dedi ki Cebrail aleyhisselam ;

-Teqaddem ya Muhammed! Allahuekber!

Nedir ki bundaki mana? Nedir ki sır? -Hani usule göre ev sahibi imam olmaya layıktır ya.. Sır burada; – Bu demektir ki; Önder Sensin!

Nebî idin dahî Adem dururken mâ-ı tîn içre

İmâm-ı enbiyâ olsan revâdır Yâ Rasûlallâh

Sen bütün dünyadan bütün insanlıktan mes’ulsün! Bayrak sana verildi, Senin insanlığa sunacağın mesajla aydınlanacak alem! Ve O sallallahu aleyhi ve sellem, bu makamda tüm peygamberlere imam oldu, iki rekat namaz kıldırdı..

Yani emaneti, bayrağı teslim aldı..

Neden Aksa? Çünkü Efendimiz’in şahsında bize mesaj var;

Diyor ki Rabbimiz; Sen burada –Aksa’da- bayrağı aldın! Sen buranın sahibisin! Sen buradan mes’ulsün! O’na ve şahsında bize, tüm Ümmeti Muhammed’edir bu mesaj; Sen-Siz Aksa’dan mes’ulsün-üz! Sen-Siz Aksa’nın sahibisin-iz!

Öyle miyiz Ey Ümmet-i Muhammed?

Öyle miyiz Ey Aksa’nın sahipleri?