O Kapı’nın eşiğinden

Topraktan yapılmış sandığın Kâbe’nin asıl mânâsı gönüldür.Cenâb-ı Hakk, görünen, bilinen suret Kâbe’sini tavaf etmeyi, kirlerden temizlenmiş, arınmış bir gönül Kâbe’si elde edesin diye sana farz kılmıştır. [Hz. Pir Mevlana]

Bu gün 1 Nisan 2011 Cuma, Haremi pâkinde, kapının eşiğinde namaza durmak nasib oldu… 90 dakika boyunca sol yanımızda Hacerül Esved, karşımızda Evin Kapısı, sağ yanımızda Cuma minberi ile misafirdik, Bir ucu hareme değmiş nefesi solumak, cemal tecellilerini seyretmek, o rahmet havasını hissetmek, hepsi bir rüyaydı sanki…

Kainatının kalbinde, duaların geri çevrilmediği Mültezem’de, duaların makbul olduğu Ezan ve Kamet arasındaki gelip geçen demde, siz güzelim canlar için de niyaz eyledik:

Ey şu karşımdaki Beyt-i Atik’in Rabbi olan Allahım ve  ey cömertlik, kerem, fazilet, bağış, lütuf ve ihsan sahibi Allahım! Rahmetini umarak, Senden Sana sığınarak, boynunu bükmüş, kudretinin önünde diz çökmüş olduğum halde huzurundayım. Ben senin kulunum, senin evindeyim, kapına geldim, eşiğine sarıldım…

Ey Allah’ım verdiğin hidayetinde bizi daim kıl, verdiğin âfiyetlerle bizi âfiyette kıl… Emânına aldığın yerde bizi de emânına al, bize verdiğini mübarek kıl vermediğine gönlümüzü kaydırma Allahım! Bizi günahtan alıkoyacak kadar haşyetinden hisse ver, bize cennetine ulaştıracak kadar muhabbetle taat nasib eyle, dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Allahım Bizi dinde musibete uğratma, dünyayı en büyük düşüncemiz, tek derdimiz ve en son amacımız yapma. Senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen, acımayanı bize musallat etme ya Rabbi!

Ey Allah’ım senden, rahmetini ve bağışlamanı kazandıracak, hoşnutluğunu celbedecek ameller isteriz. Her günahtan selameti, her iyiliğin ziyadesini, cennet ve cemâli kazanmayı, cehennemden ve firâktan kurtulmayı, dileriz Ya Rabbi! Ey Allah’ım sayımızı ve kalitemizi artır; eksiltme, bize ikram et; bizden esirgeme. Bizden hoşnut ol; bizi de kendinden râzı eyle. Ey Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isteriz. Ey Allah’ım dünyamızı düzene sokan dîni yaşayışımızı ıslah et. Yaşadığımız dünyamızı da ıslah et. Sonsuz yaşayışımız olan ahiretimizi ıslah et. Hâsılı günümüzü, gönlümüzü, ömrümüzü ıslah eyle ne olur… Yaşadığımız sürece bizi râzı olduğun hayırlı işlere muvaffak kıl ve ölümü bizim rahata kavuşmamıza sebep kıl.

Ey Allah’ım! Habibi Kibriya Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e ve onun al ve ashabı’na aşkın ile yanan aşıkların anışları mikdarınca, aşkından mahrum sinelerin unutuşları mikdarınca salat ve selam eyle.

Bu duanın huzuru bütün sineleri kaplarken “AMİN, AMİN” sadalarıyla göğü inleterek kalkan ellerin Rabbim kapısından geri çevirmeyeceğini ümid ediyoruz. Bu mukaddes topraklarda bir Cuma bayramına daha veda ederken Rabbimizden hepimizi mağfiret etmesini ve bütün arzu edenlere “bir mübarek sefer” nasib etmesini niyaz ediyoruz.

Hamiş: Çekimden kaynaklanan hataların mazûr görülmesi dileriz ki bu kayıt, Suudlu askerlerin yersiz ve amansız telkinlerine rağmen filmi çekenin dahi görmediği bir açıdan zapt u rapt edilmiştir.

Ah Filistin

Kainatın kalbinde, Kabe-i Muazzama’nın imamlarından Dr. Şeyh Abdurrahman el-Sudeysi’den sâdır olan duanın südurlarınızda tekrar tekrar amin sedasıyla karşılık bulması, fiili dualarla vesile olması niyazıyla…

Ey yücelik ve cömertlik sahibi Rabbimiz, Ey güç ve izzet sahibi Rabbimiz, Filistin’deki müslüman kardeşlerimize yardım eyle, Allah’ım onların gönüllerini Hak üzre birleştir, Allah’ım onların attıklarını isabet ettir, Allah’ım onların ayaklarını sabit kıl, Senin ve onların düşmanlarına karşı kardeşlerimize yardım et!

Ey yücelik ve cömertlik sahibi Rabbimiz, Azgın Yahudiler bozgunculukta ve taşkınlıkta bütün sınırları aştılar, Ey Rabbim sen onlara yetersin, onların güçleri sana yetmez! Allah’ım onları mahv-u perişan eyle, Birliklerini dağıt, Onları diğer azgınlaşanlar için ibret kıl, Ey Hak olan Rabbimiz hor ve hakir olarak cezalarını onların üzerine indir, Onları felaketlerle karşılaştır! Ey Rabbim onların bayrağını yeryüzünde dalgalandırma, Onları diğerleri için ders ve ibret vesilesi kıl!

Ey Rabbim senin sözün kesin haktır! Buyuruyorsun ki bana dua edin size icabet edeyim, Ey Rabbim senin sözün kesin haktır! Yine sen buyuruyorsun ki “..eğer kullarım benden seni sorarlarsa deki ben onlara yakınım…” Ey Rabbim işte bu sana olan duamızdır: Buna karşılık verecek sensin ey Rabbim! Ey Rabbim işte elimizden gelen budur ve tek güvencemiz sensin, Şanı pek yüce olan Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur!

DUYARLIYIZ

dua 

DUYARLIYIZ
Yeryüzünün dört bucağında mazlum kanının oluk oluk aktığı bir zamanda
vaktin Kerbela’sı Gazze’yi hatırlamaya Gazze’yi hatırlatmaya
 
Adaletin yerle bir edildiğini görmüyor musunuz?
Bütün bu bozgunculuğu ve onu yapanları görmüyor musunuz?
Kimse zulme ve fesada karşı direnmiyor, görmüyor musunuz?
Böylesi bir dünyaya iNANANLARI daha duyarlı kılmaya DUYARLIYIZ

İNSANLIĞA DUARLIYIZ
İnsanlığın son çırpınışlarını yaşadığı, vicdan gölünün kuruyup minicik birikintilere dönmeye başladığı bir dünyada. İnsanlık son nefesini veriyor Gazze’de. Eğer Gazze’yi kurtaramazsak, orada yiten sadece Filistinli insanlar değil, aynı zamanda bizim insanlığımız, vicdanımız olacak!

GÖZYAŞINA DUYARLIYIZ
Gazze’de ölen çocukların başında Hz. Peygamber gözyaşı döküyor.
Gazze’de ölen çocukların başında “Muhakkak ben yeryüzünde, bir halife yaratacağım” dediği vakit onlar, “Oradaki düzeni bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp, Sen’i tenzih etmekteyiz” dediler. (Bakara, 30)”ayetinin muhatabı melekler ağlıyor. O bebeklerin yaralarını Peygamber iyileştiriyor, ya zulme sessiz kalan bizlerin utancını kim iyileştirecek? 
 

israil_katliam1
HAKLI DİRENİŞE DUYARLIYIZ
Asra yemin olsun ki , insan mutlaka hüsrandadır”. Bu ayeti her geçen gün daha da doğrulayan insanlık, yine zulme karşı sessiz öylece izliyor. Dünya zulüm kılıcıyla titriyor yine…Gazze direniyor zulmün önünde
Gazze’de İsrail’in yoğun bombalamalarına, tank ateşlerine karşı silahsız duran,
korkmadan, beddua dahi etmeden, tek silahının gözyaşı olduğunu bilen anaların babaların direnişine, Hz. Hüseyin’in direnişi’ne duyarlıyız!