Mekke Tarih Atlası

Vakit buldukça “Bir başka zamanda Haremeyn’de yaşamak” albumünü yüksek çözünürlükte, siz güzelim aşık-ı sadıklarla paylaşmak dileriz. 1788 senesinde neşredilmiş bir gravürle çıkalım yola…

 1. Beni Şeybe Kapısı (Babusselam)
 2. Hacerü’l Esved
 3. Hicr-i İsmail
 4. Kabe-i Müşerrefe Kapısı
 5. Rükn-i Irakî (Şimalî)
 6. Altın Oluk
 7. Rükn-i Hacerül Esved
 8. Makam-ı İbrahim
 9. Safa Kapısı
 10. Safa Tepesi
 11. Merve Tepesi
 12. Batnü’l Vadi (İç Vadi)
 13. Safa Merve arası iki yeşil mil
 14. Mina Dağı (Sabıh)
 15. İbrahim Mescidi (Arafat’ta)
 16. Rahmet Dağı (Arafat’ta)
 17. Batnü’l Vadi (İç Vadi)
 18. Arafat Vadisi
 19. Müzdelife
 20. Kuzah Dağı
 21. Mina Mevkii
 22. Akabe Cemresi
 23. Kurban kesme mahalleri
 24. Hacıların traş mahalleri
 25. Hayf Mescidi
 26. Muhassab
 27. Veda Kapısı
 28. Müderrecül Kabe
 29. Umumi Sebil
 30. Birketüş Şami
 31. Birektül Mısri
 32. Şamdan Kubbesi
 33. Abbas Kubbesi
 34. Hanefi Makamı
 35. Şafii Makamı
 36. Maliki Makamı
 37. Hanbeli Makamı
 38. Hatib Minberi
 39. Ebu Kubeys Dağı
 40. Cezel Dağı
 41. Abdullah Dağı
 42. Sebir Dağı
 43. Şerif Dağı
 44. Sevr Dağı
 45. Münşiye Dağı
 46. La’la’ Dağı
 47. Handame Dağı
 48. Hindî Dağı
 49. Şakkul Kamer Mevkii
 50. Hira Dağı
 51. Nur Dağı
 52. İbrahim Musallası
 53. Ma’la Kabristanı (Eşraf Türbesi)
 54. Ümmül Müminin Hz. Hatice Kabri
 55. Şerif’in Köşkü (Safa yakınlarından Harem’i görür)
 56. Reisül Kudat (Kadıların Reisinin Makamı)
 57. III. Murad Mescidi
 58. Süleymaniye Medresesi
 59. Kayıtbay Medresesi
 60. Dehli Paşa’nın Evi
 61. Kabe İmamlarının Evi
 62. Umumi Helalar
 63. Umumi Çeşmeler
 64. Mekke Kadısı’nın Bahçesi

*Üzerlerine tıklandığında yüksek kalitedeki surete ulaşılabilir, vesselam…