Bir nasihat

imamiazamİmam-ı Azam’dan oğlu Hammad Hazretlerine bir nasihat

Sakın sırrını kimseye söyleme ey oğul, onu saklamasını bil! ve dahi paranın miktarını da gideceğin yolu da kimseye söyleme. Bir de şayet ehl-i târik isen bu halini de sakla. Bu üçü insana iyilik getiren başlıca işlerdendir. İnsana daima hile düşünüp zarar verme fırsatı bekleyen düşmanlar vardır. Bunları saklamakla o düşmanların şerlerinden  kurtulma imkanı hâsıl olur.