Kişi kendi kaderiyle başbaşa


Seyir Defteri Takipçilerine
,
Eğer huşu istersen, fuzuli(boş) bakışlarını terk et. Eğer hikmete kavuşmayı istersen, fuzuli konuşmayı bırak. [Ahmed Ziyaduddin Gümüşhanevi]

Madem insan kulağından beslenir ve yol ki hizmet ve sohbet ile kâimdir. Hayra vesile olması niyetiyle “İslam ve Kadın”a dair gül kokulu bu radyo sohbetini istifadelerinize sunarız.

Sohbet, kafası karışan ne yapacağını şaşıran canlardan gelen suallerle gönülden gönüle bir yol buluyor;

  • Kadınlar çalışmalı mı?
  • Bir müslüman kadın nasıl bir anne olmalı?
  • Haremlik-selamlık olmalı mı?
  • Kadın erkek ilişkileri nasıl olmalı?


    … “Müslüman toplumunda kişi kendi kaderiyle başbaşa bırakılamaz.” Bu sorular öylesine enteresan sorular ki doğru cevabı yok hakikatte, çünkü müslüman toplumunda bu sualler olmaz, çünkü böyle bir ihtiyaç olmaz… 

Mevlam tesirini halkeyleye ve mucibince amel etmeyi cümle canlara nasib ü müyesser kıla…

Rabbimiz cümlemizi elinden, dilinden, hâlinden, ahlâkından insanların müstefîd olduğu sâlih mü’minler zümresine ilhâk eylesin! Niyetlerimizi, düşüncelerimizi, hislerimizi ve davranışlarımızı rızâsıyla te’lîf eylesin!