Ali Hüsrevoğlu

HATTAT: Ali Hüsrevoğlu
H.1420 tarihli celî divanî levha
Gel dosta gidelim gönül. (Hz. Yunus Emre)
Ebru: Hikmet Barutçugil.

Ali HÜSREVOĞLU

1956 Afyonkarahisar, Sandıklı doğumlu olan Ali Hüsrevoglu, 1979 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. 1982 yılında  Büyük Üstad Hamid Aytaç’tan takdir ve icazet aldı. 1992 yılında Medîne-i Münevvere, Mescid-i Nebevî son genişletme projesinin yazılarını yazdı. 1993’de eserlerini sergilemeye başladı. Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde otuz kişisel ve karma sergiye katıldı.

Hat sanatında alet, malzeme ve yöntem geliştirdi. Yeni eserler ve tasarım çalışmalarına devam etmektedir. Hilye-i Şerif türünde birbirinden farklı otuz kadar tasarıma imza attı. Hat sanatında ilk defa “Tevhid” türünde eser verdi. Hat nevilerinden ağırlıklı olarak sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvanî, celî, tuğra, ma’kılî, kûfî yazmaktadır. Hat sanatı tarihinde kendine özel bir üslup olarak anılacak yorum türü geliştirmiştir. Klasik ve modern hat çalışmalarına devam etmektedir.