Kime nasib olsa

Bir mübarek sefer ile kainatın kalbine varmak, insanın taş kesilmesin diye taşın insan kesildiği Kabe-i Muazzama’ya ermek… Bu yolculuk için iman sahibi hangi müminin kalbini yarsanız onda Kabe’ye karşı derin aşk olduğunu hissedersiniz. Böyle olmasına rağmen herkese nasip olmamasında yine büyük sırlar gizli. Bu konuya işaret eden merhum şair Süleyman Nahifi:
“Kime ki Ka’be nasib olsa Hüda rahmet eder
Her kişi hanesine sevdiğin davet eder”
buyurarak oraya gidebilmenin en önemli sırlarından birisinin Cenab-ı Hakk’ın sevdiği insan olmaktan geçtiğine işaret ediyor…
Siz hele bir niyyetinize alın görün bakın hele Mevlam ne kapılar açacaktır;
Buna kim âlem-i imkân derler
Olmaz, olmaz! deme olmaz olmaz

Sen heman gir yola Allah veliyy-üt-tevfîk

Ya seferdir ya tahammül çünkü aşkın çâresi
Aşıklara salâdır, henüz vakit var iken bekleriz efendim,
aşk ile yak ya huu…