O Kapı’nın eşiğinden

Topraktan yapılmış sandığın Kâbe’nin asıl mânâsı gönüldür.Cenâb-ı Hakk, görünen, bilinen suret Kâbe’sini tavaf etmeyi, kirlerden temizlenmiş, arınmış bir gönül Kâbe’si elde edesin diye sana farz kılmıştır. [Hz. Pir Mevlana]

Bu gün 1 Nisan 2011 Cuma, Haremi pâkinde, kapının eşiğinde namaza durmak nasib oldu… 90 dakika boyunca sol yanımızda Hacerül Esved, karşımızda Evin Kapısı, sağ yanımızda Cuma minberi ile misafirdik, Bir ucu hareme değmiş nefesi solumak, cemal tecellilerini seyretmek, o rahmet havasını hissetmek, hepsi bir rüyaydı sanki…

Kainatının kalbinde, duaların geri çevrilmediği Mültezem’de, duaların makbul olduğu Ezan ve Kamet arasındaki gelip geçen demde, siz güzelim canlar için de niyaz eyledik:

Ey şu karşımdaki Beyt-i Atik’in Rabbi olan Allahım ve  ey cömertlik, kerem, fazilet, bağış, lütuf ve ihsan sahibi Allahım! Rahmetini umarak, Senden Sana sığınarak, boynunu bükmüş, kudretinin önünde diz çökmüş olduğum halde huzurundayım. Ben senin kulunum, senin evindeyim, kapına geldim, eşiğine sarıldım…

Ey Allah’ım verdiğin hidayetinde bizi daim kıl, verdiğin âfiyetlerle bizi âfiyette kıl… Emânına aldığın yerde bizi de emânına al, bize verdiğini mübarek kıl vermediğine gönlümüzü kaydırma Allahım! Bizi günahtan alıkoyacak kadar haşyetinden hisse ver, bize cennetine ulaştıracak kadar muhabbetle taat nasib eyle, dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Allahım Bizi dinde musibete uğratma, dünyayı en büyük düşüncemiz, tek derdimiz ve en son amacımız yapma. Senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen, acımayanı bize musallat etme ya Rabbi!

Ey Allah’ım senden, rahmetini ve bağışlamanı kazandıracak, hoşnutluğunu celbedecek ameller isteriz. Her günahtan selameti, her iyiliğin ziyadesini, cennet ve cemâli kazanmayı, cehennemden ve firâktan kurtulmayı, dileriz Ya Rabbi! Ey Allah’ım sayımızı ve kalitemizi artır; eksiltme, bize ikram et; bizden esirgeme. Bizden hoşnut ol; bizi de kendinden râzı eyle. Ey Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isteriz. Ey Allah’ım dünyamızı düzene sokan dîni yaşayışımızı ıslah et. Yaşadığımız dünyamızı da ıslah et. Sonsuz yaşayışımız olan ahiretimizi ıslah et. Hâsılı günümüzü, gönlümüzü, ömrümüzü ıslah eyle ne olur… Yaşadığımız sürece bizi râzı olduğun hayırlı işlere muvaffak kıl ve ölümü bizim rahata kavuşmamıza sebep kıl.

Ey Allah’ım! Habibi Kibriya Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e ve onun al ve ashabı’na aşkın ile yanan aşıkların anışları mikdarınca, aşkından mahrum sinelerin unutuşları mikdarınca salat ve selam eyle.

Bu duanın huzuru bütün sineleri kaplarken “AMİN, AMİN” sadalarıyla göğü inleterek kalkan ellerin Rabbim kapısından geri çevirmeyeceğini ümid ediyoruz. Bu mukaddes topraklarda bir Cuma bayramına daha veda ederken Rabbimizden hepimizi mağfiret etmesini ve bütün arzu edenlere “bir mübarek sefer” nasib etmesini niyaz ediyoruz.

Hamiş: Çekimden kaynaklanan hataların mazûr görülmesi dileriz ki bu kayıt, Suudlu askerlerin yersiz ve amansız telkinlerine rağmen filmi çekenin dahi görmediği bir açıdan zapt u rapt edilmiştir.