Mishary

Fırsat buldukça yaşadığımız coğrafyanın kültüründen sesleri sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. İlk eserimiz Kuveyt Ulu Camii (Grand Mosque) imam hatibi Şeyh MISHARY RASHED ALAFASY’den bir neşide ikramıyla başlayalım.

Neşidedeki mânayı şöyle tercüme etmeye cür’et eyledik:

Ne zaman o sevgilinin adı terennüm edilirse gönlüm sürur ile dolar,
Hem pek yüce Rabbim dahi O’na salat ve selam eylemiştir.
O alemlerin Rabbinin nebisidir; Doğrudur, doğruya iletir, emin’dir.
O kirleri arındırandır, öyleki hakkıyla muallim olmuştur.

Ey Allah’ım, geceler gündüze ve gündüzler geceye dönüştükçe, asırlar birbiri ardı sıra gelip geçtikçe, geceler ve gündüzler tekrarlanıp durdukça, gökyüzündeki parlak yıldızlar her defasında karşılaştıkça  Resulu Kibriya Efendimiz Hz. Muhammed’e salat, selam, rahmet ve bereketler ihsan buyur. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına selam, tahiyyat ve tâzimatımızı, hayır ve bereket niyazlarımızı çok çok iblağ buyur, eriştir ya Rabbi …ve her bir salat ile bizi bağışla, bize rahmet et ve bize kerem hazinenden lutfeyle!