Yeniden doğum günüyle yaşamak

Pek azîz dostlar,
Hiç şüphe yok ki gerçek, ahiret yurdundaki hayattır. [29:64]

– Gerçek hayat…
– Ne büyülü bir kelime ve ulaşılması ne zor bir hayal?
– İradi ölümle, nefsani arzulardan ve ten hapishanesinden
kendilerini kurtaranlara zor ne zor!
– Ölmeden hayat bulamazsın
??
– Hayat ancak ölümdedir. Kalbin hayatı ancak nefsin ölümüyle gerçekleşir.
– İki kere doğmayan semaların melekûtuna dahil olamaz.
– Ölüm, ikinci doğumdur. Hak yolcusunun iki kere doğması lazım;
Bir annesinden bir de bizzat kendisinden. İlk doğumdan sonra
Dünya ve kendini, ikinci doğumdan sonra bekâ alemini ve Hakk’ı görür.
– Bunun en güzel ifadesini Hak’tan dinle
Dediler ki: Bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin [40:11]

– Yaşarken nasıl öleceğiz?
– Bu hırstan kurtuluşun yolu, aşka düşmektir. Bütün illetlerin devası aşktır.
– Bak Hazreti Pir Efendimiz ne buyuruyor:
Hırsı bırak kendini boş yere harcama
Şu toprak altında çırak ta bir ustada
Hiç naz etme a güzel, bu mezarda ne şirinler var ne şirinler
Ferhat gibi yok olup gittiler.
Direği yelden yapağı güzel, dayansa dayansa ne kadar dayanır
Kötüydü isek geçtik gittik kötülüğümüzle
Yiğit isek hayırla anın bizi.
Zamanın tek eri olsan bile
Bir gün gidersin sende, tek tek gidenler gibi.
Yok olmak istemiyormusun? İyi şeylerden evladın olsun.
İyiliklerin bükülmüş ipliğidir kalan
O dur dünyaya direk olanların canı
Şu akıp giden kum seline bak
Ne durması var ne dinlenmesi.
Bak birden bire bir dünya nasıl bozulur.
Nasıl atar bir başka dünyanın temelini
Bu kupkuru yerde ben Nuh’ un gemisi
Ömrümün sona ermesi de tufan.
Girdik susanlar arasına yattık uyuduk,
Çığlığımız sınırları aştıydı nasıl olsa.

– Çok konuşmasaydınız ve kalplerinizdeki karışıklık olmasaydı benim
gördüğümü görür duyduğumu duyardınız buyurdu cihane can olan..
– heva/heves dolu sözlerimize bir son verdi bu hadis-i şerif
– Gam ve telaş sizlerden uzak olsun diyeceğiz amma
Aşıkta keder neyler gam halk-ı cihanındır
– huzur bulasınız efendim

Gönüller muradı, aşıklar vuslatı olacak bir “Masum Aşk” tır haftanın nevâsı.
Hayra vesile olması ümidiyle arzederiz:  179. Mestmp3

Vakt-i şerif, Cuma, ömür ve şahsiyetlerimiz,
ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola,
Aşkullah, Muhabbettullah, Marifetullah,
Şevkullah ve Zikrullah gönüllere nakşola
Şefaat û nebi cümlemize nasib ola efendim

Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin
Gam ve telaş sizlerden uzak olsun da
huzur bulasınız efendim