Ben BENDE oldum

Ziyâdesiyle Sevene,
… İman sahipleri ise Allah’a sevgide çok kararlı ve taşkındır… [Bakara:165]

Beni sev ki sende olayım, seni sevdim BENDE oldun! Kulun Allah’ı sevmeye gücü yoktur. Allah kulunu sevince kul âşık adını alır.

212-ask

Bezm-i elesten mestolup geldim, ben bende oldum hünkar-ı aşka
Evvel aldandım pek kolay sandım, yandıkça yandım ben nâr-ı aşka


Herhangi bir kimsede, gizli bir aşk derdi yoksa, o yaşıyormuş gibi görünse de, onun gönlü ve canı yoktur. O âdeta gezen, dolaşan bir ölüdür. Eğer aklın varsa, git de Hak’tan dert iste, çünkü dertsiz olmak, aşk derdine düşmemek, tedavisi imkansız bir hastalıktır.
Hz. Pir Mevlana (ks)

İşte böyle erenler aşk bahsinden nakledilenlerde güzellikler varsa da yinede aşk rivayete sığmaz. Avunmayı ve oyalanmayı bırakıp ehl-i dile şifa olsun diya hazırladığımız 212. Mestmp3’ü can kulağıyla dinlediğinizde bu sözün geri kalanı dilsiz dudaksız, ruhu diri olan canların gönlüne doğacaktır.

(Eserden sonra doğacak vâridatı buradan paylaşabilirsiniz)


Hicran destanını kendinden oku
Mecnun’dan duyup da rivayet etme
Aşkın Leyla’sını gördünse söyle
Söz temsili bulup hikayet etme

Ey eşi benzeri olmayan Azîz olan, Ey Aşk kaynağı, sevilen gerçek ve Tek mutlak varlık, Vedûd olan Allah’ım, Yühibbûnehüm kehubbîllâh, vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh âyetinin sırrıyla, lütfuyla, ülfetiyle, yakînlığıyla Hak Dostlarına karşı kullarının kalplerine sevgi, sadakat,meveddet eyle.. ki böylece bu kullarının Hakka itaat etsinler ve boyun eğsinler Yâ Rabbi, Senin emirlerini kendi aklımıza değil aklımızı ve fiilimizi senin emirlerine uydurmayı senin hoşnutluğuna vardırmayı nasib et ya Rabbi

Vakt-i şerif, Aleme bir bayram olan Cuma, ömür ve şahsiyetlerimiz,
ahir ve akibet, zahir ve batınlarımız hayrola, aşk ola, aşk ile dola,
Aşkullah, Muhabbettullah, Marifetullah,
Şevkullah ve Zikrullah gönüllere nakşola
Şefaat û nebi cümlemize nasib ola efendim

Umalım ki Mevlam söylediklerimizi önce bize duyursun,
sonra ihtiyacı olanlara tesir buyursun. . .

Sözü çok olanın, yalanı dahi çok olur imiş;
Yüksek müsaadelerinizle

Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin,
Gam ve telaş sizlerden uzak olsun da

huzur bulasınız efendim