Hoşça canlara

Hoşça canlara,
Biz insanı en güzel biçimde yarattık sonra onu, aşağıların en aşağısına indirdik. [Tin:4-5]
Meşhur Şeyh Sâdi insanı tarif ederken “İnsan yek katre hunest, hezar endişe” buyuruyor. Yani insan, içinde bin endişe taşıyan bir damla kandır. Gam ve telaştan sıyrılıp huzura bir yol açmaya çalışırız Cuma vesilesiyle öyle ya Gönülden gönüle yol gider derler; onu sürdürmeye hoşça can gerek…
Gerçi her gönül bir kâbe’dir varabilene ama biz gene de kainatın kalbi olan hârem-i pâkinden dualarımızdan nefesler sunalım canlara; şu hayat yolculuğunda insani sıfatlarımızın ulvi sıfatlara tebdil olunması niyetiyle.
Hayvan hayvanlığı ile kurtuldu, melek melekliğiyle; insan yalpalandı durdu. Hz. Pir Mevlana (ks)
Hani “Tevhîd’e erer de gönülden sözü sürer çıkarırsan, cân her görüş sâhibine haber gönderir, merâmını anlatır” buyurmuştu ya Hazret-i Pir, öylesi bir sultanın duasından sâdır oldu bu haftaki ikramımız: (214.mestmp3)
Esmasına sığınarak ki Gafûr’dur O; mağfireti her zaman yakaranadır ve Rahîm’dir; rahmeti gözyaşı akıtanadır, Şekûr’dur: iltifatı itaatkar kulunadır ve hem Halîm’dir: yüklü günahlara aldırmaz, rahmetini umarak günahkar bir dille:
Beni benden cüdâ kılsan, n’olur ya Rab,
Hak yoluna fedâ kılsan, n’olur ya Rab,
Yağmaya versen vârımı, nâmûs u kibr ü ârımı
Günde göstersen yârimi, n’olur ya Rab,
Aşkın oduna dağlasan, çar etrafımı bağlasan
Dil hânemi çerağlasan, n’olur ya Rab,
Aşkın narına yanayım, derdin ile boyanayım
Keremine boyanayım, n’olur ya Rab,
Kenz-i mahfi etsin zuhur, hubbunla dil bulsun huzur
Mahv olunsun her bir kusur, n’olur ya Rab
. . .
HAMİŞ: Âdet olduğu üzere her cuma zuhuratı bu satırlardan geçmekte olan bu demde sizlerle paylaşırız… lâkin bu haftalık hele bir de şu yazıyı okuyuverin iyi gelecektir, agâh olmaklığımıza vesile olacaktır biiznillah.
Vakt-i şerif, Aleme bayram olan Cuma,
ömür ve şahsiyetlerimiz, ahir ve akibet,
zahir ve batınlarımız hayrola,  aşk ola, aşk ile dola,
Aşkullah, Muhabbettullah, Marifetullah,
Şevkullah ve Zikrullah gönüllere nakşola
Şefaat û nebi cümlemize nasib ola efendim
Umalım ki Mevlam söylediklerimizi önce bize duyursun,
sonra ihtiyacı olanlara tesir buyursun. . .
Sözü çok olanın, yalanı dahi çok olur imiş;
Yüksek müsaadelerinizle
Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin
Gam ve telaş sizlerden uzak olsun da
huzur bulasınız efendim

Hoşça canlara,
Biz insanı en güzel biçimde yarattık sonra onu, aşağıların en aşağısına indirdik. [Tin:4-5]

haremdedua
Meşhur Şeyh Sâdi insanı tarif ederken “İnsan yek katre hunest, hezar endişe” buyuruyor. Yani insan, içinde bin endişe taşıyan bir damla kandır. Gam ve telaştan sıyrılıp huzura bir yol açmaya çalışırız Cuma vesilesiyle öyle ya Gönülden gönüle yol gider derler; onu sürdürmeye hoşça can gerek…

Gerçi her gönül bir kâbe’dir varabilene ama biz gene de kainatın kalbi olan hârem-i pâkinden dualarımızdan nefesler sunalım canlara; şu hayat yolculuğunda insani sıfatlarımızın ulvi sıfatlara tebdil olunması niyetiyle.


Hayvan hayvanlığı ile kurtuldu, melek melekliğiyle; insan yalpalandı durdu.
Hz. Pir Mevlana (ks)

Hani “Tevhîd’e erer de gönülden sözü sürer çıkarırsan, cân her görüş sâhibine haber gönderir, merâmını anlatır” buyurmuştu ya Hazret-i Pir, öylesi bir sultanın duasından sâdır oldu bu haftaki ikramımız: (214.mestmp3)

Esmasına sığınarak ki Gafûr’dur O; mağfireti her zaman yakaranadır ve Rahîm’dir; rahmeti gözyaşı akıtanadır, Şekûr’dur: iltifatı itaatkar kulunadır ve hem Halîm’dir: yüklü günahlara aldırmaz, rahmetini umarak günahkar bir dille:

Beni benden cüdâ kılsan, n’olur ya Rab,

Hak yoluna fedâ kılsan, n’olur ya Rab,

Yağmaya versen vârımı, nâmûs u kibr ü ârımı

Günde göstersen yârimi, n’olur ya Rab,

Aşkın oduna dağlasan, çar etrafımı bağlasan

Dil hânemi çerağlasan, n’olur ya Rab,

Aşkın narına yanayım, derdin ile boyanayım

Keremine dayanayım, n’olur ya Rab,

Kenz-i mahfi etsin zuhur, hubbunla dil bulsun huzur

Mahv olunsun her bir kusur, n’olur ya Rab

. . .

HAMİŞ: Âdet olduğu üzere her cuma zuhuratı bu satırlardan geçmekte olan bu demde sizlerle paylaşırız… lâkin bu haftalık hele bir de şu yazıyı okuyuverin iyi gelecektir, agâh olmaklığımıza vesile olacaktır biiznillah.

Vakt-i şerif, Aleme bayram olan Cuma,
ömür ve şahsiyetlerimiz, ahir ve akibet,
zahir ve batınlarımız hayrola,  aşk ola, aşk ile dola,
Aşkullah, Muhabbettullah, Marifetullah,
Şevkullah ve Zikrullah gönüllere nakşola
Şefaat û nebi cümlemize nasib ola efendim

Umalım ki Mevlam söylediklerimizi önce bize duyursun,
sonra ihtiyacı olanlara tesir buyursun. . .

Sözü çok olanın, yalanı dahi çok olur imiş;
Yüksek müsaadelerinizle

Mevlam ateş-i aşkınızı ziyâde eylesin
Gam ve telaş sizlerden uzak olsun da

huzur bulasınız efendim