Nefhatü’l Anberiyye

Ey âşık, ölürüm diye mi korkuyorsun, ölümüm ancak sûretimin gözünden kalkmasıdır, iyi bak her surette görünen benim! Zekâi Efendi
seyyidomer

Vaktiyle 5 sene boyunca vazife gördüğümüz, kainatın kalbinde sohbetlerinde bulunduğumuz Seyyid Habib Ömer el Geylani hazretlerinin meclisinde okunan bir ibtihâl vardır ki her dinleyişimizde bizi alır götürür, belki bir hayra vesile olur diye bir ucunu da size uzatalım istedik…

يا عالم السر منّا لا تهتك الستر عنا .. وعافنا واعفوا لنا وكن لنا حيثُ كنا

Ey bizim sırlarımızı bilen, üzerimizdeki örtümüzü kaldırıp gizlediklerimizi açığa vurma. Bize afiyet ver ve bizi affet. Nerede olursak olalım bizimle ol (bizimle olduğunun idrakine erdir.)

seyyidler

ياربّ يا عالم الحال … إليكَ وجهتُ الآمالْ
فامنُنْ عَلَينا بالاقبال … وكُن لنا واصلحِ البالْ

Ey yüce Rabbim, halimi bilensin, ümitlerimi sana yönelttim
Dualarıma icabet lutfet, yardımcım ol, işimi rast getir
Bizi maksud ikbalimize ulaştır, bizimle ol ve üzerimizdeki ataleti ıslah eyle

ياربِّ ياربّ الارباب… عبدُك فقيرُك على البابْ
أتى وقد بتَّ الاسباب … مُستدرِكاً بعد ما مالْ

Ey yüceler yücesi Rabbim, aciz ve fakir kulun kapında,
Kulun bütün esbabı geride bırakmış olduğu halde kapına geldi,
Yollarım kapanmış, azığım bitmiştir 

يا واسع الجود جودك … الخير خيرك وعندك
فوق الذي رام عبدك … فادرك برحمتك في الحال

Ey cömertler cömerdi Rabbim, hayrın tamamı sendendir, sana aittir
Kulunun idrakinin de üstündedir bunlar, lutfet, rahmetinle yetiş, bana imdad et 

يا موجد الخلق طرا … وموسع الكل برا
أسألك اسبال سترا … على القبائح والاخطال

Ey bütün mahlukatı var eden,  herkese taatini in’am eden Rabbim
Hatalarımı örtersin diyedir ümidim, kusurlarımı, günahlarımı affetmendir niyazım

يا من يرى سرَّ قلبي … حسبي اطِّلاعُكَ حسبي
فامحُ بعفوِكَ ذنبي … واصلح قُصودي والاعمالْ

Ey kalbimin sırlarına muttali olan, herşeye hakkıyla vâkıf olman yeter
Niyetlerimi ıslah et, amellerimi müstakim kıl, günahlarımı imha et.

ربّي عليكَ اعتمادي … كما إليكَ استنادي
صدقاً وأقصى مُرادي … رضاؤكَ الدائم الحالْ

Ey Rabbim güvendiğim sensin, dayandığım da sen
Gerçek şu ki en son emelim, rızan üzerine sebat etmektir

ياربِّ ياربِّ إني … أسألُكَ العفوَ عني
ولم يخِب فيكَ ظني … يا مالك المُلك يا والْ

Ey Rabbim, Ey Allahım beni affet;
Ey herşeyin ve her varın sahibi; affolunma ümidimi kırma benim

أشكو إليكَ وأبكي … من شؤم ظُلمي وإفكي
وسوءِ فِعلي وتَركي … وشهوةِ القيل والقالْ

Sana derdimi şikayet ediyorum ağlayarak, kendi zulmümden ve töhmetlerimden
Hatalarımdan, tutamadığım emirlerinden, boş ve faydasız sözlerimden

وحب دنيا ذميمه … من كل خير عقيمه
فيها البلايا مقيمه … وحشوها آفات واشغال

Dünya sevgisi yerilmiştir ki birçok hayırdan yoksundur
Hep belalar sıkıntılar getirmiştir hem afetler ve faydasız meşguliyetlerle kuşatır insanı

يا ويح نفسي الغويه …عن السبيل السويه
أضحت تروح عليه … وقصدها الجاه والمال

Yazık azmış nefsimin haline ki doğru yoldan ayrılmıştır
Mal-mülk edinmek, şöhret derdine pek dalmıştır

يا رب قد غلبتني … وبالاماني سبتني
وفي الحظوظ كبتني … وقيدتني بالاكبال

Emellerim beni esir aldı ey Rabbim
Lezzetlere daldım, tutuklu kaldım onlara

قد استعنتك ربي … على مداواة قلبي
وحل عقدة كربي … فانظر إلى الغم ينجال

Kalbimin şifasına senden yardım istiyorum, kördüğüm olmuş sıkıntılarıma …
Sen lutfetsen açılır düğümler, gider dertlerim

يا رب يا خير كافي … احلل علينا العوافي
فليس شيء ثم خافي … عليك تفصيل وإجمال

Ey benim Rabbim, ey herşeye kâfi olan
Afiyetler ihsan et kuluna, her ne ayrıntı varsa ve de icmal
hepsi sana âyândır, senin ilminden gizli kalan hiçbir şey yoktur

يا رب عبدك ببابك … يخشي أليم عذابك
ويرتجي لثوابك … وغيث رحمتك هطال

Ey Rabbim azarlanmaktan korka korka, beklemektedir kulun kapında
Ümidiyle sarf-ı nazardan, rahmetine garketmeni…

وقد أتاك بعذره … وانكساره وفقره
فاهزم بيسرك عسره … بمحض جودك والافضال

Özrüyle gelmiştir, kırgındır, mağlub ve fakir…
Lutfet; kolaylaştır da gideriver zorluklarımı
Cömertsin sen, cevadsın sen, mahd-ı ikramınla fakrımı gideriver

وامنن عليك بتوبه … تغسله من كل حوبه
واعصمه من شر أو به … لكل ما عنه قد حال

Kuluna minnet et de tövbe etsin, her zerresi arınsın isyandan,
Koru rabbim her şerden sen, ona yazılmış her imtihandan başarı ver

فأنت مولى الموالي … المنفرد بالكمال
وبالعلى والتعالي … علوت عن ضرب الامثال

Sen ki her mevlanın Mevlasısın, en yüce tek varlıksın ,
Kemalde münferidsin, benzerin yoktur, eşin yoktur, misilden de berîsin

جودك وفضلك يرجى……وبطشك وقهرك
يخشى وذكرك وشكرك لازم … وحمدك والاجلال

Her yüceden yücesin, lütfun umulur senden, ikramın ve in’amın
Hem kahrından korkulur  ve intikamından endişe edilir

يا رب أنت نصيري … فلقني كل خير
واجعل جنانك مصيري … واختم بالايمان الآجال

Ey Rabbim tek yardımcım sensin, her hayrı lutfedensin
Cinânını yurdum, imanla eceli karşılamayı son halim kıl

وصل في كل حالهْ … علي مزيل الضلالهْ
من كلمته الغزاله … محمد الهادي الدال

Salat kıl en anlaşılır kelimelerle anlatıp da hidâyeti
O dalaleti imha eden, Muhammedi’ne(sav) Hâdi’ne ve Delîl’ine selam kıl…

والحمد لله شكراً … على نعم منه تترى
نحمده سراً وجهراً … وبالغدو والآصال

Hamdolsun sana Ey Rabbim, sonu gelmez ikramlarında
Sabah-akşam, gizli ve alenen şükrederiz nimetlerine

habib_omer

Kasidetü’l Nefhatü’l Anberiyye fi’s saati sehariyye
İmam Abdullah ibni alevi el-Haddad

وهذه قصيدة “النفحة العنبرية في الساعة السحرَيّة” لسيدّي الإمام عبد الله بن علوي الحداد وقدّس سرّه

Öyle sermestim ki

Kâinatta hem temiz hem de temizleyici olan şey iki vardır:
biri su, biri Ehl-i Beyt-i Mustafa (as)

Ah Ya Rab, bizi dûr eyleme evlâd-ı Âli’den
Biz onların bendesiyiz, hem severiz kalu-beli’den

aliyeask

Öyle sermestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür
Men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür

Gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür

Vasldan çün aşık-ı müstâğni eyler bir visal
Aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür

Hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen arif degül
Arif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedür

Ah u feryâdun Fuzûlî incidübdür âlemi
Ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavga nedür

benceask
Dünyada bu iksîr ile mes’ud olan ervah,
Ukbada da sermest-i müdam olsun erenler
Tekrar mülakî oluruz bezm-i ezelde
Evvel giden ervaha selam olsun erenler