Aynada gör kendini

Pek muhterem umutrehberi sâkinleri,
Her hafta cuma mektupları ile şâd olduğumuz umutrehberi, şimdilerde yâr ile halvet olma niyyetiyle bir kutlu seferdedir… Tarik-i bayramiyye ve halvetiyyede icazet sahibi ululardan Himmet efendi hazretleri’nin nutk-u şeriflerini bırakıp gittiler sefere…  Okuyup dinlesinler diye tavsiye buyurdular… Elçiye zevâl olmaz efendim; aşk olsun…
Sivâdan kalbini pâk et, gönül mir’at-ı Rahman’dır.
Safâdan sineni çâk at, gönül mir’at-ı Rahman ‘dır.
Eğer ednâ eğer emcâd, gönülden eyler istimdâd
Bu manayı beyim kıl yâd, gönül mir’at-ı Rahman ‘dır.
Bu âlem nüsha-i suğra, nedir bil nüsha-i kübrâ?
Çekilmiş tuğrâ-i ğarrâ, gönül mir’at-ı Rahman ‘dır.
Sürersen mâsivallâh, bulursun Hakk-ı billahi.
Talep kıl vech-i lillâhi, gönül mir ‘at-ı Rahman ‘dır.
Gel ey Himmet şikâr eyle, gönülden özge kâr eyle.
Bu sırrı aşikâr eyle, gönül mir’at-ı Rahman ‘dır.
Ey dost! Ayna’ya iyi bak! Güzelliğin kaynağını gör!
Ey dost! Aynaya iyi bak! Gizli hazîneyi bul!
Ey dost! Aynaya iyi bak! Aşkı gör!
Ey dost! Aynaya iyi bak! Hem nakşı gör!

Âşık olmak, o yana bir pencere açmaktır. Çünkü gönül, dostun cemali ile aydınlanır hem Aşk öyle meçhul bir mânâdır ki ondan her tadan zevki miktârınca sarhoş olur. O halde (inkarın ve günahlarının karşılığı olan) ateşten kurtuluş istiyorsanız, (O’nun) aşk (hasreti) ve (layık ümmet olamamaktan doğan) dert ile O’na salat ve selam okuyun; Es-selatu vesselamu aleyke ya Habiballah