Letaifi Nisaiyye

Bir hoca efendi kendisini terk eden eşini ikna için bakın neler söyler….

Cânanım…

Sebeb-i Med’den hemzem, neden muttasıl iken munfasıl olduk.. Ârızaya bağlama ne olur.. Lâzım-i sükun ol evine dön.. Söz, bir daha ğunne yapar gibi kafanı ütülemiyeceğim.. Kelimelerimi seçerken özellikle muhaffef olanları tercih edeceğim..

Sen konuşurken hep dinleyeceğim.. Arız-i olur durur isen kaç vecih olur isen ol kabulümsün.. İşmamına kurban olduğum, yalvartma gayrı.. mahrecim sıfatım kalmadı.. avam kıraatı gibi dağıldım.. sekte sonrası nefesi kesilen, acemi imama döndüm.. Gel, dön evine eskisi gibi iklab olalım.. Daha olmadı kendine uydur, te’ye uğramış dal gibi mütecaniseyn et beni..

İsteklerim olur ise nacizane i’male yapmadan kısa yollu kasr edecem.. sana karşı makabli kesreli ra gibi ince olacam..

Ne olur sende birşeyler söyle.. Huruf-i mukattaa gibisin, anlayamıyorum seni.. biraz muhkem ol, canımı yee.. söylediklerimi tahaddi olarak algılama.. beni dirayet tefsiri gibi, kafana göre yorumlama.. söylediklerimin siyakına-sibakına da bak..

Hatta sebeb-i nüzulunede bak.. her dediğime inanasın diye illa mekki sure gibi yemin mi edeyim.. her konuda zahirime bakma benim.. müteşabih yönlerimi hep menfii yorumlama.. anlayasın diye tertil üzere konuşuyorum.. sende derdini böyle anlat.. kelam-ı hadr’ın kulak kepçemden geri dönüyor..

Koyduğun kurallar kalıcı olsun.. birgün kural koyuyorsun, ertesi gün nesh ediyorsun.. i’cazü’l Kur’an gibisin..her yaptığını, her söylediğini tefsir etmek için sülalenden en az 10 kişinin rivayetine başvuruyorum.. Sana yalvardığım kadar kıraatimi düzeltmeye uğraşsaydım, Ahmet Hoca’dan Yasin’i geçerdim…

Geleceksen gel gelmeyeceksen diğer üç hakkımı kullanıp talak-ı selaseyi kafana geçireceğim..